Å vurdere kvalitet i barnehagekonserter

Å vurdere kvalitet i barnehagekonserter

Ann-Hege Lorvik Waterhouse ved barnehagelærerutdanningen ved HiOA har på oppdrag fra Rikskonsertene (nå Kulturtanken) skrevet rapporten Forundringsforsk – forundringspakken under (ut)forskerlupa.

Waterhouse har drevet følgeforskning på utviklingsprosjektet ForUndringspakken i barnehager i bydel Gamle Oslo.

- Forskningsprosjektets hovedmål var å undersøke hva som kan defineres som gode kvaliteter i barns opplevelser, deltagelse og erfaring i musikalske hendelser i barnehagen, i form av konserter og musikalsk samspill med profesjonelle utøvere, forteller Egil Rundberget i Kulturtankens FoU-avdeling, som har fulgt forskningen som oppdragsgiver i Rikskonsertene.

Waterhouse viser i rapporten til sju forskjellige kvalitetsperspektiver som på ulike vis er med i en barnehagekonsert:  relasjonelle kvaliteter, kunstneriske kvaliteter, handlingskvaliteter, affektive kvaliteter, formidlingskvaliteter, materielle kvaliteter og strukturelle kvaliteter som vesentlige i de musikalske møtene i barnehagen.

- Dette viser at kvalitetsoppfatningene i barnehagen er sammensatt og annerledes enn i for eksempel grunnskolen. ForUndringsforsk er et fint eksempel på hvordan interaktiv aksjonsforskning kan følge et utviklingsprosjekt hele veien, og både påvirke prosessene underveis og formulere nye erfaringer og kunnskaper i etterkant, sier Rundberget

Les mer om Den komplekse barnehagekonserten på HIOAs egne sider

 

Ei reise til framtida

Ei reise til framtida

 Kulturreforma skjer no

Kulturreforma skjer no