Kulturtanken ut i landet

Kulturtanken ut i landet

Som nyopprettet nasjonal etat for Den kulturelle skolesekken er Kulturtanken på farta, og har møter med nettverk og aktører landet rundt denne vinteren og våren.

- Det er viktig for Kulturtanken å bli godt kjent med hele feltet som jobber med kunst- og kulturproduksjon for barn og unge. Derfor ønsker vi å bruke litt tid i 2017 på å besøke og lære av aktører landet rundt, som på ulikt vis jobber med innhold i og utvikling av Den kulturelle skolesekken, sier direktør for Kulturtanken, Lin Marie Holvik.

Holvik er selv mye på farten i disse dager, og her er lenker til reisebrev fra noen av møtene:
Østfold

Rogaland
Trondheim
Odda

Selfie med representanter fra100%-kommunene i DKS, på to dagers samling i Trondheim.

Selfie med representanter fra100%-kommunene i DKS, på to dagers samling i Trondheim.

Kunst- og kulturaktørene
Kulturtanken kartlegger og møter også mange av aktørene i alle kunstretningene i DKS – innen litteratur, scenekunst, visuell kunst, film, kulturarv og musikk.

- Vi er i kontakt med stadig flere aktører for å dele informasjon, og sammen se på utfordringer og muligheter.Vi må forstå disse feltene for å kunne ta de rette grepene, og Kulturtanken skal også rekruttere fagkompetanse innen alle kunstretninger, sier Ane Roggen, fungerende avdelingsleder for Forskning og utvikling i Kulturtanken. 

Et av Kulturtanken hovedmål er å «Styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i DKS-tilbudet innen alle kunstretninger.» Dette er bakgrunnen for den omfattende kartleggingen. Målet er å finne gode løsninger for kvalitet i produksjon og formidling av kunst og kultur i DKS, og se hvordan Kulturtanken best kan bidra til dette.

Roggen sier at forholdene og utfordringene i de ulike kunstretningene ikke er de samme, men ser allikevel noen fellestrekk i innspillene som er kommet.

- Det er ønsker om nasjonale møteplasser, felles søknadsportal, og felles frister for utøvere som søker DKS om turné. Det er også behov for å rydde opp i honorarpolitikk, styrke relasjonen til skolen, og forskjellige utfordringer knyttet til produksjon og kvalitet. Dette må vi ta tak i, sier Roggen

En fot i det gamle, og en i det nye
I tillegg til at det jobbes med kartlegging og organisering av musikken i DKS, på lik linje med de andre kunstretningene, følger Kulturtanken også opp noe av tidligere Rikskonsertenes portefølje.

- Vi jobber med turnéavvikling og bearbeiding av konsertproduksjoner, gjennomføring av noen store prosjekter og med programmering av skolekonserter i noen fylker. I tillegg fortsetter vi å holde i programrådet for musikk fremover, til en eventuell ny form for kvalitetssikring er på plass, sier Matias Hilmar Iversen, fungerende avdelingsleder for Kunst, kultur og skole.

Det jobbes også med en programbank for skolekonserter, som skal være på plass i løpet av våren.
Les mer om musikken i dks

For å holde deg oppdatert på hvor Kulturtanken er fremover, se våre nettsider og vår møte- og aktivitetskalender for oversikt!
KALENDER

 

Nye ledere i Kulturtanken

Nye ledere i Kulturtanken

Kunst og kontraster i skoleprosjekt

Kunst og kontraster i skoleprosjekt