Nye ledere i Kulturtanken

Nye ledere i Kulturtanken

Kulturtanken har tilsatt tre nye avdelingsdirektører.  – Vi har fått med oss svært sterke fagpersoner med mye ledererfaring, sier direktør i Kulturtanken, Lin Marie Holvik.

Å gjøre en forskjell
De tre avdelingsdirektørene er Ståle Stenslie, ny leder for avdelingen Forskning og utvikling; Mihriban Rai, ny leder for avdelingen Organisasjon og forvaltning; og June Mariann Breivik, leder for avdelingen Kunst, kultur og skole. Den fjerde avdelingslederstillingen er fortsatt uavklart.

- Kulturtanken er den nasjonale etaten for Den kulturelle skolesekken, og vi skal være en etat som gjør en forskjell for den oppvoksende slekt, forteller direktør Holvik. - På hvert sitt felt vil de tre nytilsatte lederne bidra til at Kulturtanken når målene om kvalitet, samarbeid og effektiv forvaltning i Den kulturelle skolesekken. 

Å bygge gode samfunn
Ståle Stenslie jobber nå som professor i kunst og teknologi ved Aalborg universitet i Danmark, har en doktorgrad fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo hvor han også er kursleder, og leder PNEK – Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst. Stenslie har bred akademisk bakgrunn og erfaring innen tverrfaglig orientert kunst, design, kunstnerisk prosjektarbeid, elektronisk kunst og ledelse, både fra nasjonale og internasjonale arenaer.

Ståle Stenslie. Foto: Lars Opstad/Kulturtanken

Ståle Stenslie. Foto: Lars Opstad/Kulturtanken

- Kulturtanken og Den kulturelle skolesekkens arbeid gjelder våre barns framtid, sier han. - Vi skal bygge gode samfunn – og dette er et av våre viktigste samfunnsprosjekt. Jeg gleder meg til å sette i gang arbeidet med å bygge bro mellom kunst og utdanning, basert på kunnskap og innsikt, fortsetter han. - Å utvikle og bygge et bedre tilbud på det vi vet og forstår vil være sentralt for meg i det kommende FoU-arbeidet i Kulturtanken, sier Stenslie.

Å skape
Mihriban Rai skal lede arbeidet med organisasjon og forvaltning. Rai har en Master i ledelse, og har hatt flere lederstillinger i Oslo kommune. Hun har også vært lokalpolitiker som medlem av helse- og sosialkomiteen i bydel Bjerke, og kjenner kommunal forvaltning godt. - Det er veldig spennende å få lov til å være med på å forme og utvikle en ny etat, sier Rai. – Jeg har hatt ulike roller i flere av virksomhetene i Oslo, senest som samfunns-, service- og utviklingssjef i bydel Nordstrand. Jeg gleder meg til å kunne kombinere kompetansen min med arbeidet Kulturtanken gjør.

Mihriban Rai. Foto: Lars Opstad/Kulturtanken

Mihriban Rai. Foto: Lars Opstad/Kulturtanken

June Mariann Breivik er ny leder av avdelingen Kunst, kultur og skole. Hun kommer fra stillingen som utviklingssjef for e-læring på Handelshøyskolen BI, og har tidligere jobbet som enhetsleder, rektor og undervisningsinspektør i skolen. Hun er utdannet sosiolog, skriver bloggen Tanker, og er forfatter av boka Læring i en digital tid. 

- Feltene kunst, kultur og skole er veldig spennende, sier hun. – Kunst og kultur er viktig for barn og unge, og i den digitale tida vi lever i er det viktigere enn noen gang, fortsetter hun. – For hva er det som gjør oss til mennesker? Det er jo nettopp det å skape. Unge skaper gjennom digitale medier hele tiden; se på remix-kulturen blant de unge, se hvordan de bruker YouTube. Når vi får en stadig mer robotisert hverdag, er det det kreative vi må fokusere på, sier hun.

June Breivik. Foto: Lars Opstad/Kulturtanken

June Breivik. Foto: Lars Opstad/Kulturtanken

Direktør Holvik er glad for å få med seg de tre lederne på veien videre. – Kulturtanken skal gjøre Norge til en ledende kunst- og kulturnasjon for barn og unge, sier hun. – Vi har et stort og særs viktig oppdrag gjennom dannelsesprosjektet Den kulturelle skolesekken. Gamle og nye medarbeidere i Kulturtanken, lærere, byråkrater, elever og kunstnere – sammen skal knytte tettere bånd mellom skole, kunst og kultur, og løfte den fantastiske ordningen Den kulturelle skolesekken. 

Tre nye avdelingsledere og en direktør.

Tre nye avdelingsledere og en direktør.

 

For mer informasjon, kontakt:
Guro Kleveland
Kommunikasjonsleder/Head of Communications
M +47 995 90 130

Dialogmøte i Østfold

Dialogmøte i Østfold

Kulturtanken ut i landet

Kulturtanken ut i landet