Dialogmøte i Østfold

Dialogmøte i Østfold

Østfold, 22. mars 2017:

Kulturtanken var invitert til et dialogmøte med Østfold fylkeskommune på Høgskolen i Østfold i Halden. Det var en svært engasjert direktøri spissen for den lille delegasjonen fra Kulturtanken denne dagen.

 - Jeg lar meg så lett rive med!, sa hun, og uttrykte stor glede ved å være i Østfold fylke, et område hun kjenner godt.

Etter at fylkesrådmann Anne Skau ønsket velkommen, presenterte Lin Marie Holvik Kulturtankens mandat, visjon og organisering. At Den kulturelle skolesekken er lokalt forankret, er viktig, understrekte hun.

Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken og Kultursjef Toril Mølmen. Foto Karlina Fierro Nordgreen

Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken og Kultursjef Toril Mølmen. Foto Karlina Fierro Nordgreen

Etter spørsmål fra salen, en hyggelig lunsj og en luftepause i solskinnet, fortsatte Holvik å snakke nærmere om forholdet til skolene og kulturskolene.

- I forholdet mellom Kulturtanken, skolen, kulturskolen og UKM, så gir St. meld. 28, med fagfornyelsen i skole håp for framtida, sa direktøren. Hun mener meldingen gir et godt utgangspunkt for hvordan skolesekken kan bli mer framtidsrettet.

Meldingen definerer fem fagovergripende tema som skal gå igjen i alle fag, for alle barn, i alle årstrinn: demokrati, medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring.

- Kan DKS, kunst og kultur bety noe for disse temaene?, spurte direktøren salen, og anmodet alle som jobber med DKS til å være i forkant av prosessen.

Østfold kulturutvikling ved leder Johannes Hafnor presenterte sine ambisjoner og strategier for DKS i Østfold. Migrasjon er valgt som gjennomgripende tematikk for DKS i fylket.

- Østfold kulturutvikling ønsker at kunsten skal stille spørsmål som kan gi nye tanker og perspektiver hos mottakerne. Hvordan får man tema til å bli relevant helt ned til den enkeltes hverdag?, spurte Hafnor retorisk.

Hafnor fortalte videre om hvordan de jobber med å måle DKS, og at statistikken de får inn er med på å sikre at de tar gode valg i programmeringen av kommende sesonger.

Det arbeides også mye med forberedelser av elevene i forkant av kunstopplevelsen. I tillegg til dialogmøter, nyhetsbrev og videoer om programmet som skal til skolen, har Østfold kulturutvikling et fokus på flerbruk, det å bruke utøverne/kunstnerne til flere arrangement når de først er i fylket.

Avslutningsvis presenterte Hafnor festivalen Ufestival, som i år finner sted i Fredrikstad 18. – 22. april.

Rektor ved Ramberg barneskole, Anne Merete Johannessen presenterte tanker om verdien av kulturarbeid og DKS i et pedagogisk perspektiv. Et engasjerende innlegg, som satte mange tanker og gode ideer i sving hos de andre møtedeltagerne.

Rom for dans inntar møterommet. Foto: Karlina Fierro Nordgreen

Rom for dans inntar møterommet. Foto: Karlina Fierro Nordgreen

Dagen ble avsluttet ved at Rom for dans og representanter for Høgskolens lærerutdanning presenterte prosjektet KROM – på tvers. Prosjektet er forankret i lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold. Høgskolens ledelse er av den oppfatning at ved å involvere lærerstudentene i en slik prosess, er det mye som oppnås samtidig. To lærerstudenter understreket også viktigheten av å komme litt ut av komfortsonen, og jobbe med profesjonelle kunstaktører, og at deltakelsen i prosjektet gjøre noe med hvordan de kommer til å ta imot DKS-tilbud på skolen når de er ferdigutdannede.

KROM er tenkt som et pilotprosjekt som kan videreføres til andre høyskoler og hele landet. Høgskolen i Østfold satser så mye på dette prosjektet, at det er lagt til emnet pedagogikk og elevkunnskap i lærerutdanningen, som er det eneste faget absolutt alle studentene må ha.

Johannes Hafnor og Toril Mølmen takket for dagen og understreket forventningene til arbeidet med en nasjonal honorarpolitikk og digitale verktøy som nå ligger hos Kulturtanken.

Kulturtankens lille delegasjon; Anne Strøm, Anne Mari Hellerdal Kvalvik, Øyvor Sekkelsten og Karlina Fierro Nordgreen reiste hjem i solskinnet, enda mer inspirerte enn da de kom.

Invitasjonen til dialogmøtet kom fra kultursjef Toril Mølmen.
Med på møtet var også representanter fra Høgskolen, Østfold kulturutvikling, Kulturetaten, skoler og kulturskoler, samt lærerutdanningen og Rom for dans.

Jakten på den perfekte byen

Jakten på den perfekte byen

Nye ledere i Kulturtanken

Nye ledere i Kulturtanken