DKS med på TV-aksjonen

DKS med på TV-aksjonen

Kulturtanken og TV-aksjonen NRK UNICEF samarbeider i år for første gang. Årets aksjon går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Et viktig arbeid for barn i motakerlandene, men også et viktig tema for barn og unge i Norge; for integrering, for inkludering og involvering, for holdningsskapende arbeid, og for økt kunnskap.

Kulturtanken sonderte i vinter ut blant noen av partnerne i landet om et samarbeid ville være aktuelt og relevant på fylkes- og kommunenivå. Vi fikk svært positiv respons hos fylkene og kommunene vi først tok kontakt med. Nå henvender vi oss til alle i Den kulturelle skolesekken og håper flere vil engasjere seg og bli med.

Undervisningsopplegg
Det lages hvert år et undervisningsopplegg som er klart til skolestart i august, og som er laget i Salaby, den digitale armen til Gyldendal. Fjorårets undervisningsopplegg, da aksjonen gikk til Røde Kors, kan du se her.

Undervisningsopplegget kan tas i bruk av alle som ønsker det, og det er gratis. Man kan bruke en dobbelttime på det, eller man kan lage seg egne, større prosjekter – alt etter hva man skulle ønske og har ressurser og mulighet til. TV-aksjonen NRK UNICEF har tett kontakt med skolesektor og spesielt rektorleddet hele veien.  

Vi ønsker nå å koble fylkesleddet i TV-aksjonen og fylkesleddet i DKS for å undersøke om det er konkrete prosjekter eller tiltak man kan samarbeide om på regionalt og lokalt plan. For eksempel å koble en DKS-produksjon med relevant innhold til undervisningsopplegget som er tilgjengelig for læreren.

Kulturtankens rolle så langt er å legge til rette for at samarbeid regionalt og lokalt kan skje, og å være i kontakt med TV-aksjonen sentralt om hvordan vi kan samarbeide på nasjonalt plan. Kulturtanken vil også bistå og bidra så langt vi kan i regionale og lokale samarbeid, der det er ønskelig.

Bli med!
19. april hadde TV-aksjonen NRK UNICEF møte med alle sine fylkes- og lokalledere, der dette samarbeidet ble presentert og løftet, til svært positiv mottakelse. Dialog og planlegging er på blokka nå, og vi håper flere fylker og kommuner vil bli med!

Ta kontakt med din lokale representant, på fylkes- eller kommunenivå:
http://blimed.no/kontakt/ditt-fylke/

Les mer om årets TV-aksjon her: blimed.no

Kontakt:
Om du har spørsmål eller annet, ta gjerne kontakt med kommunikasjonsleder i Kulturtanken, Guro Kleveland, på gk@kulturtanken.no eller mobil 99 59 01 30.


FAKTA:
Hvem: TV-aksjonen NRK UNICEF
Mål: Gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt
TV-aksjonsland i år: Syria, Colombia, Sør-Sudan, Mali, Pakistan
Pengene skal bl.a. brukes til å utvikle læremateriell for bruk i flyktningeleire, starte nye skoleprogrammer, utdanning av lærere, restaurere skolebygg ødelagt av krig, barnevennlige og trygge skoler, psykososial støtte
Når: Høsten 2017, mer spesifikt september-oktober, og selve innsamlingsdagen er 22. oktober   

Toppfoto: Lars Opstad

 

Skolenes sangdag

Skolenes sangdag

Kulturtanken får fagråd

Kulturtanken får fagråd