Kulturtanken får fagråd

Kulturtanken får fagråd

Kulturtanken har fått et Fagråd, og dets første leder er Rolf Lennart Stensø, orkestersjef i KORK. Fagrådet skal være et rådgivende organ, som på eget initiativ kan ta opp saker innenfor sitt virkeområde. Fagrådet skal gi råd til Kulturtanken om arbeidet med Den kulturelle skolesekken (DKS), og skal kunne drøfte saker av felles interesse innenfor og på tvers av utdanningssektoren, kultursektoren og de ulike kunstartene.

Les mer om fagrådets virkeområde og mandat her.


Pressemelding | Dato: 31.03.2017 | Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Oppnevner fagråd for Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har oppnevnt det første fagrådet for Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge.

Fagrådet er et rådgivende organ underlagt Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge. De skal gi råd til Kulturtanken om arbeidet med Den kulturelle skolesekken på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Rådet skal kunne drøfte saker av felles interesse innenfor og på tvers av utdanningssektoren, kultursektoren og de ulike kunstartene.

Fagrådets første leder blir Rolf Lennart Stensø, Oslo. Orkestersjef i KORK, tidligere kunstnerisk leder og slagverker i Bodø Sinfonietta. Styreleder i Ungdomssymfonikerne. Lederen er oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet i fellesskap.

Medlemmer oppnevnt av Kulturdepartementet:
Tonje Hardersen, Haugesund. Festivaldirektør for Den norske filmfestivalen AS, hvor hun tidligere har hatt ansvaret for barne- og ungdomsprogrammene. Tidligere barnefilmrådgiver i Film og Kino.

Jasmina Bosnjak, Tromsø. Kunstner utdannet i Serbia og Trondheim. Rådgiver for visuell kunst og prosjektleder for internasjonale gjestekunstnerprogrammer i Troms fylkeskommune.

Rolf Engelsen, Oslo. Tidligere prosjektleder for Kulturrådets forsøksprosjekt Kunstløftet, jobber nå med metode, kunnskaps- og beslutningsgrunnlag samme sted. Tidligere teaterleder i Nordland fylkeskommune og leder for Figurteatret i Nordland.

Thomas Bjørnager, Molde. Teatersjef i Teatret Vårt. Utdannet arkitekt, tidligere scenograf og kostymedesigner, har undervist på Teaterskolen i København.

Vara oppnevnt av Kulturdepartementet:
Vilde Kamfjord, Lillehammer. Programansvarlig for DKS i Oppland. Animatør og illustratør, tidligere produsent for Ungdommens kulturmønstring.


Medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet:
Kari Holdhus, Haugesund. Førsteamanuensis og faglig leder for masterstudiet ”Kreative fag og læreprosesser”, institutt ved Lærerutdanning og kulturfag, Høgskolen Stord Haugesund. Har også vært koordinator og produsent for DKS i Rogaland.

Signe Kalsnes, Oslo. Styreleder for Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF) og dosent ved Norges Musikkhøgskole. Har tidligere vært rådsmedlem i DKS.

Nils R. Sandal, Gloppen. Styreleder for Norsk kulturskoleråd. Tidligere fylkesordfører i Sogn og Fjordane i tolv år og før det ordfører i Gloppen.

Mona Pünther, Asker. Rektor ved Landøya ungdomskole i Asker kommune. Pünther har jobbet mye med å bygge opp kultur for kultur på Hovedgården ungdomsskole i Asker.

Vara oppnevnt av Kunnskapsdepartementet:
Joakim Frøystein, Nittedal. Lærer ved Nittedal ungdomsskole. Musikkutdannet fra UiO og konservatoriet i København.

Funksjonsperioden for medlemmene i fagrådet er fire år med mulighet for gjenoppnevning.

Reglement for fagrådet for Kulturtanken

Foto: Anna-Julia Granberg / Blunderbuss

DKS med på TV-aksjonen

DKS med på TV-aksjonen

Jakten på den perfekte byen

Jakten på den perfekte byen