Kulturtanken har fått et godt råd

Kulturtanken har fått et godt råd

Fagrådet til Kulturtanken har vært samlet for aller første gang, og diskusjonene lot ikke vente på seg. Etter to dagers samling i Tromsø, ble det tydelig at rådet består av en samling engasjerte og faglig sterke rådsmedlemmer, som tilsammen representerer en god bredde i feltene skole, utdanning, kunst og kultur.

Hvilke forventninger bør vi ha til rådet, hvordan skal de jobbe, og hva skal de egentlig gi råd om? Vi tok en prat med fagrådets leder, Rolf Lennart Stensø.

Hvilke forventninger har du til fagrådets rolle og funksjon?

- Jeg har en forventning om at vi skal klare å gi de rådene som er verdifulle for Kulturtanken. Diskusjonene må få favne bredt, og være åpne, og vi må gi oss rom til å ha faglig gode diskusjoner. Erfaringene fra vårt første møte, er at det ikke blir vanskelig å få fart på diskusjonene. Men til sist må vi være flinke til å komme i mål og konkludere. Min forventning er at vi skal klare å lande på gode råd.

Hva er et godt råd?

- Hvis rådene vi gir blir fulgt, er det gode råd. Det er min ambisjon at vi skal få det til.

Hvilken type saker tror du vil komme på bordet til fagrådet?

- Vi har allerede fått to saker (se program, red anm), så nå har min forventing til type saker blitt utvidet. Det kan nok komme til å dekke et bredt felt; fra hvordan fylkeskommune og kommuner vil drifte og håndtere Den kulturelle skolesekken, til politikk og kunst. Vår oppgave blir å holde fokus på det faglige, den faglige kvaliteten på det Kulturtanken og DKS skal drive med, og på hva som vil gi det beste resultatet for barna.

Åpenhet
Rådet består av fire medlemmer oppnevnt av Kulturdepartementet og fire medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, i tillegg til to varaer og en rådsleder. Alle er personlige utnevnelser, og sitter i rådet som fagpersoner, og ikke representanter for andre.

Hvordan vil dere sikre en åpenhet i fagrådets arbeid?

- For det første vil det være naturlig at medlemmene er i dialog med sine nettverk, og konsulterer dem, hvis de føler det er nødvendig. Alle konklusjoner og beslutninger rådet kommer frem til, vil være offentlige. Men diskusjonene må vi ha for oss selv, for å sikre at de er ærlige og oppriktige.

Er det også rom for andres stemmer i rådet?
Ja, det ligger faktisk i reglementet til rådet, at vi skal kunne invitere inn andre ressurser ved behov. 

Hva med kulturarv, som ikke er representert med en fagperson i rådet på samme måte som de andre kunstfeltene i DKS og skolefeltet, hvordan vil dere sørge for at også kulturarvinteresser blir ivaretatt i Fagrådet?

- Det var en problemstilling som ble reist umiddelbart etter at rådet var satt, og den bekymringen tar vi på alvor. Noe av det første vi må gjøre er å bringe inn deres stemme, og forsikre kulturarv-feltet at dette også er vår agenda. Jeg ser at interessen og kompetansen på kulturarvfeltet er tilstede i rådet allerede, selv om ingen formelt sett har den rollen. Men ja, vi skal invitere noen inn fra kulturarvfeltet.

Dialogen mellom kunstfeltet og pedagogikkfeltet er veldig viktig. Det vil bli kompliserte diskusjoner, men det at vi kan sitte i samme rom og diskutere oss frem til enighet på disse sakene gir oss en unik mulighet.


Det blir påpekt at det er en «missing link» mellom DKS og skolen. I rådet er det representanter fra begge «parter», fra kunstfeltet og fra skole og utdanning. Hvilke utfordringer byr det på for et fagråd?

- Det vil være både en styrke, og by på utfordringer. Vi har nå den unike muligheten at vi samles for å diskuterer dissefeltene. Det kan komme saker der vi vil stå langt fra hverandre, og det kan by på utfordringer i forhold til å komme til enighet. Men jeg har nå erfart at evnen og viljen i rådet til å lytte er stor, heldigvis. Dialogen mellom kunstfeltet og pedagogikkfeltet er veldig viktig. Det vil bli kompliserte diskusjoner, men det at vi kan sitte i samme rom og diskutere oss frem til enighet på disse sakene gir oss en unik mulighet.


Ser du frem til 4 år i fagrådet til Kulturtanken?
-Ja! Disse første møtene har vært en opptur. Jeg ser at jeg som ordstyrer dessverre må bryte av noen kjempeinteressante diskusjoner, og det har vært det tøffeste til nå. Her er vi i hvertfall ikke i noe ekkokammer. Alle stemmene her er like viktg, og jeg gleder meg skikkelig til de fire årene med rådet.

 

Fakta:

* Kulturtankens Fagråd er oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, men underlagt Kulturtanken. Rådet betsår av åtte medlemmer og to varamedlemmer, samt en leder.

* 22. & 23. august var rådet samlet for første gang, i Tromsø. Første møtedag var sammen med ledelsen i Kulturtanken,  mens dag to var avsatt til rådets egne diskusjoner.

 

Bildetekst: 
Bak f.v: Jasmina Bosniak, Mona Punther, Kari Holdhus, Signe Kalsnes, Nils R. Sandal
Foran f.v.: Thomas Bjørnager, Joakim Frøystein, Rolf Lennart Stensø, Vilde Kamfjord, Rolf Engelsen. Ikke tilstede: Tonje Hardersen
Foto: Cathrine Jakobsen

Hold deg oppdatert

Hold deg oppdatert

Åpning av Kulturtanken 6. september

Åpning av Kulturtanken 6. september