DKS-konferanser på trappene

DKS-konferanser på trappene

Denne våren arrangerer Kulturtanken to aktuelle konferanser for Den kulturelle skolesekken; DKS-konferansen 2018 i Stavanger, og konferansen Nasjonens stemmer i Karasjok med fokus på samisk kunst og kultur. Begge konferansene vil ha et fokus på innhold, representasjon og kvalitet i kunst og kulturproduksjoner i DKS.
Høsten 2018 arrangeres tre konferanser til. Se oversikt og datoer nederst i saken.

Tou Scene åpner dørene for DKS-konferansen 2018. Bildet er fra Fra DKS-festivalen "Inn i Varmen" på Tou scene i 2016. Foto: Lars Opstad.

Tou Scene åpner dørene for DKS-konferansen 2018.
Bildet er fra Fra DKS-festivalen "Inn i Varmen" på Tou scene i 2016. Foto: Lars Opstad.

DKS-konferansen 2018

I samarbeid med DKS Rogaland inviterer Kulturtaken til DKS-konferansen 2018.

Hva: konferanse om innhold i DKS.
Når og hvor:
7.-8. mars, TOU scene i Stavanger
Se detaljert program her

La oss snakke om innholdet i Den kulturelle skolesekken
Hvilke tema blir viktige i fremtidens skolesekk?
Hvordan snakker vi om kvalitet?
Hvordan rekrutterer vi kunstnere til ordningen?

DKS-konferansen er for tilskuddsmottakere og andre inviterte som jobber med innholdet i Den kulturelle skolesekken. De fagansvarlige i Kulturtanken har med seg aktører og kunstnere i samtaler og diskusjon, og vi får få oppleve ny og spennende kunst i kjente og ukjente formater.

I tillegg til faglige diskusjoner om innhold, vil det bli presentasjon av DKS-portalen, arbeidet med nasjonale visningsarenaer, ungdomsråd og fagråd, for å nevne noe. Det vil åpnes for spørsmål og dialog gjennom hele konferansen.

For spørsmål om samlingen, kontakt Anne Mari Hellerdal Kvalvik, amh@kulturtanken.no

 

Sametinget, plenumssalen. Foto: Denis Caviglia

Sametinget, plenumssalen. Foto: Denis Caviglia

NASJONENS STEMMER
- Samisk kunst og kultur i Den kulturelle skolesekken

Hva: Konferanse om samisk kunst og kultur i DKS
Når og hvor: 19. og 20. april 2018, Sametinget i Karasjok

Arrangører: Sametinget, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune/Scene Finnmark, Alta kommune, Samisk senter for samtidskunst/Sámi Dáiddaguovddáš, Kulturtanken

I jubileumsåret 2017 initierte Kulturtanken et prosjekt for å løfte samisk kunst og kultur i Den kulturelle skolesekken (DKS). Prosjektet går over tre år, og starter denne våren med konferansen «Nasjonens stemmer. Samisk kunst og kultur i DKS» på Sametinget i Karasjok. Konferansen er et samarbeid mellom kunst- og kulturaktører, fylker, kommuner, Sametinget og Kulturtanken.

Det langsiktige målet med prosjektet er å øke tilfanget av samiske produksjoner og å synliggjøre samisk kunst og kultur i DKS. Noen av spørsmålene vi skal stille oss er hvordan vi kan øke tilfanget av produksjoner som løfter og synliggjør samisk kunst og kultur; hvordan vi kan produsere og formidle samiske kunst- og kulturproduksjoner best mulig til dagens elever; og hvordan vi kan skape et best mulig samspill mellom kunst- og kultursektorene, produksjonsmiljøene og utdanningssiden - i Sápmi, i fylkene, i kommunene og i staten.

Programmet vil omfatte innlegg, delingserfaringer, diskusjoner og visninger av samiske kunstneriske uttrykk med relevans for DKS.

For program og mer informasjon: http://www.kulturtanken.no/samiskidks
For påmelding: klikk her
For spørsmål om konferansen, kontakt Bente Aster: ba@kulturtanken.no

Begge konferansene vil bli strømmet. Link kommer på facebook og nettside.

 

Høsten 2018 arrangerer Kulturtanken flere konferanser det er verdt å merke seg
26. og 27. september Konferansen om Elevmedvirkning (Bergen)
17.- 18. oktober: Konferansen Kulturbarn 0-8 år.
8. november: Forskning og utviklingskonferansen (FOU)

Hold av datoene! Mer informasjon kommer.

 

Fortellinger fra virkeligheten

Fortellinger fra virkeligheten

Fagansvarlig for film

Fagansvarlig for film