Innspillseminar om kulturarv

Innspillseminar om kulturarv


PROGRAM:
12.00-12.10 Velkommen ved Lin Marie Holvik. Innlegg ved Bente Aster.

12.10-12.15 Presentasjon av Samisk hus, ved daglig leder Maria Varsi.

12.15-12.55 Anders Sunna holder foredrag.

12.55-13.05 Kort kaffepåfyll.

13.05-13.10 Introduksjon av Apalløkka skole, ved DKS Oslo.

13.10-13.40 Presentasjon fra Apalløkka skole om hvordan de innlemmer DKS-besøk, spesielt kulturarv, i sin skolehverdag. Ved assisterende rektor Cathrine Tingnes og Elin Birna Bjarkar.

13.40-14.00 Pause. Croissant, kaffe, te og frukt.

14.00-15.55 Innspill fra salen, i kuratert rekkefølge.

15.55-16.00 Takk for i dag.

16.00-16.30 For dem som har tid og lyst: demo av Assassins Creed i Kunsttanken.

Om seminaret
Under DKS-konferansen i Stavanger i mars i år lanserte Kulturtanken ideen om et innspillseminar om kulturarv i Den kulturelle skolesekken, noe som også var et ønske fra feltet selv.

- Målet med dette innspillseminaret er at aktører, virksomheter, forvaltning og enkeltpersoner som er eller vil bli aktive innen kulturarv i Den kulturelle skolesekken (DKS) får spilt inn sine behov, ønsker og ideer om feltet, forteller Bente Aster, fagansvarlig for kulturarv i Kulturtanken.

Som nasjonal etat for DKS har Kulturtanken et overordnet ansvar for å styrke blant annet kulturarv som fagområde i DKS.

På seminaret vil man blant annet få oppleve den samiske kunstneren Anders Sunna, som vil holde et kunstnerisk-praktisk innlegg. Denne høsten har han et samarbeid med Samisk Hus i Oslo og DKS Oslo. Deretter skal Apalløkka skole fortelle om sin hverdag med kunst, kultur og skole i Groruddalen i Oslo.

- Vi ønsker dialog mellom scene og sal, og store deler av seminaret er satt av til innspill fra feltet. Mange har allerede meldt at de ønsker å si noe, men det er plass til flere, sier Aster. Hun vil ta innspillene som kommer med tilbake til ressursgruppa for Kulturarv, som har møte i desember.


Noen av spørsmålene som vil bli diskutert er:

-Hva skal kulturarv i DKS være i framtida?
-Hva kjennetegner en god kulturarvsproduksjon?
-Hvordan skal vi kvalitetssikre innhold, formidling og mottak av produksjonene?
-Hva hører ikke hjemme i kulturarv i DKS?

Praktisk info:
Tid: Mandag 22. oktober 2018 kl. 12:00-16:00
Sted: Kulturtankens lokaler i Nydalen, Oslo
Påmelding til ba@kulturtanken.no
– meld fra ved påmelding om du vil holde innlegg (3 min.) senest torsdag 18. oktober.


Seminaret er i regi av Kulturtanken, i samarbeid med DKS Oslo.

Innspillseminaret vil bli strømmet og ligge tilgjengelig på nett etter seminaret

Les også Bergtatt av kulturarv, der ressursgruppen til Kulturtanken for kulturarv deler noen opplevelser av god kulturarvformidling.

Kunst og kultur til de minste

Kunst og kultur til de minste

Rekordstor innmelding til Marked for film

Rekordstor innmelding til Marked for film