Kunst og kultur til de minste

Kunst og kultur til de minste

Se direkte fra Kulturbarn 2018 her:

Her kan du se første dag fra konferansen Kulturbarn 0-8 i opptak

Kulturbarn 0-8 er tittelen på både et prosjekt og en konferanse som fokuserer på kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med de yngste barna.

Konferansen Kulturbarn 0-8 skal være en faglig arena og møteplass for lærere på grunnskolens fire første trinn, ansatte i barnehage og kulturskole, bibliotekansatte og kulturarbeidere, produsenter for alle kunstarter og alle andre som er engasjert i og opptatt av kunst, kultur, kreativitet og kompetanse for aldersgruppen fra null til åtte år.

Se hele programmet og omtaler av bidragsytere her. Konferansen holdes i Kulturtankens lokaler i Nydalen, (17. - 18. oktober) og strømmes på vår nettside og facebook.

Konferansen er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Kulturtanken

Videreføring av Kykeliky-konferansene
Kulturbarn 0-8 er en videreføring av Kykeliky-konferansene som har vært gjennomført i samarbeid med utdannings- og forskningsmiljø i Trondheim, Tromsø, Oslo og Bergen. Arrangørene av denne nye konferansen ønsker å tydeliggjøre både målgruppe og innhold enda sterkere, og har derfor valgt derfor å bytte navn på samarbeidet til å bli Kulturbarn 0-8, med en videre forklaring som også innlemmer begrepet kompetanse. Derfor blir samarbeidets undertittel: «Kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med barn i aldersgruppen null til åtte år». De fire områdene kunst, kultur, kreativitet og kompetanse er utgangspunkt for utvikling av tiltak for at disse instansene skal oppfylle sine individuelle og kollektive målsettinger.

Kulturbarn 0-8 ledes av en prosjektgruppe bestående av Ragnhild Bøhle (Kulturtanken), Kathrine Pedersen (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen) og Elin Kvernmoen (Norsk kulturskoleråd).

Avtale om utvikling av ny portal for DKS

Avtale om utvikling av ny portal for DKS

Innspillseminar om kulturarv

Innspillseminar om kulturarv