Nyhetbrev for musikknettverket

Nyhetbrev for musikknettverket

Nyhetsbrev Musikk oktober 2018

 

Hei.
Her kommer en liten oppdatering på noen saker som angår musikkfeltet i Den Kulturelle skolesekken.

Programbanken

Passord for innlogging. Send mail til Morten mb@kulturtanken.no

http://programbanken.kulturtanken.no/


Programrådet

Ungdomstrinn: Ida Hauknes, Haugerud skole

Barne- og mellomtrinn: Bjørn Tore Nilsen, Lysejordet skole

Musikerrepresentant: Georg Reiss

Musikkprodusent fylke: Nina C. Dahl, Østfold

Musikkprodusent fylke: Egil Ovesen, Rogaland

Møteledelse og sekretær: Matias Hilmar Iversen, seniorrådgiver Kulturtanken

Møtene avholdes etter retningslinjene fra Rikskonsertenes programråd, og er et frivillig tilbud til produsenter som ønsker tilbakemelding på sine musikkproduksjoner. Det er i dag ca.10 innsendte program som venter på evaluering. Det ble holdt et møte før sommeren, og det settes opp 2 nye møter i høst. Vi tar gjerne imot flere via Søknadsportalen - nye programmer til programrådet. Disse vil da publiseres i programbanken.

http://programbanken.kulturtanken.no/soknad/

Programrådet skal ha en kvalitetssikringsfunksjon for musikken i DKS. Hensikten er å gi produsentene en objektiv tilbakemelding som kan bidra positiv i forhold til programmets videre utvikling samt styrke fremtidig produksjonsarbeid. Rådet ønsker at tilbakemeldingene bidrar til økt programkvalitet, større faglig refleksjon og utvidet kompetanse i skolekonsertnettverket i tillegg til å skape nasjonale normer for skolekonsertordningen. Alle innsendte produksjoner vil få en skriftlig uttalelse med faglige råd til produsenten. 

Rådet bruker «ønskekvistmodellen» for å styre evalueringsdialogen. Mer informasjon om ønskekvistmodellen og programevaluering er tilgjengelig på: http://www.produksjonshandboka.no/kvalitetssikring/#topp-kvalitet


TONO-rapportering for 2018

 Det er sendt ut info til alle tilskuddsmottagere (til postmottakadresser). Jeg kopierer inn teksten her for dere som ikke har fått den.

 
Informasjon om oppsigelse av avtale med TONO

Kulturtanken viser til oppsigelse av avtale med TONO datert 18.09.2018.

Avtalen mellom TONO og Kulturtanken (Rikskonsertene) varer ut 2018. Etter dette, rapporterer tilskuddsmottakere direkte til TONO. For turneer i 2018 gjelder samme rutine som tidligere år.

Tilskuddsmottakere i fylker og direktekommuner sender TONO-skjema (repertoarliste) for nye produksjoner og produksjoner med endringer til post@kulturtanken.no. Kulturtanken har arkivert tidligere repertoarlister, det er derfor ikke nødvendig å sende disse på nytt. Vi etterspør det vi eventuelt mangler. Alle turneer som rapporteres som «musikk» i årsrapporten fra tilskuddsmottakere for 2018 sendes fra Kulturtanken til TONO våren 2019 sammen med repertoarlistene. Registreringen hos TONO starter etter dette, slik at rettighetshavere får sine utbetalinger for 2018, høsten 2019.

Turneer som dekkes av avtalen er alle skolekonserter i regi av fylkene eller Kulturtanken (og eventuelt direktekommuner der de har overtatt musikkdelen), barnehagekonserter og videregående konserter i DKS i regi av fylkene. Bruk av musikk innen de andre kunstartene i DKS dekkes ikke av avtalen. Det gjør heller ikke konserter kommunene arrangerer for spillemidler de får viderefordelt fra fylkene.

Kontakt Anne Mari Hellerdal Kvalvik amh@kulturtanken.no for spørsmål om rapportering.

 
Lyd- og lysutstyr
Lyd- og lysutstyr tilhørende gamle Rikskonsertordningen er nå fordelt og levert til alle. Håper dere kan samarbeide med hverandre og at utstyret kommer ordningen til gode.


YAMsession

Årets YAMsession i Santiago de Compostela, Spania er nå over og  vi gratulerer Norsk Kammerorkester/ Oorkaan/Kulturtanken med 

TO priser, Best Large Ensemble og Production of the Year med produksjonen Skyggespill (Shadow Music) på YAMawards 2018.

Forestillingen er et samarbeid mellom nederlandske Oorkaan, Det Norske Kammerorkester og Kulturtanken https://www.facebook.com/search/top/?q=kulturtanken

 http://yamawards.org

Marked for Musikk i Larvik Håper vi ses, bare en dag igjen:  www.markedformusikk.no

 

Mvh,

Morten Brenne Fagansvarlig Musikk

+47 907 58 875

Postboks 4261 Nydalen, N-0401 Oslo
kulturtanken.no / Facebook / Instagram / Twitter

Kulturtanken | Arts for Young Audiences Norway

 

Lunsjseminar: Elektronisk litteratur – nye opplevelsesformer

Lunsjseminar: Elektronisk litteratur – nye opplevelsesformer

Konserter for barn og unge

Konserter for barn og unge