Lunsjseminar: Elektronisk litteratur – nye opplevelsesformer

Lunsjseminar: Elektronisk litteratur – nye opplevelsesformerForedraget er på engelsk og det vil strømmes live.

Hva er elektronisk litteratur? Og hva slags litteraturopplevelser kan møtet mellom teknologi og litteratur gi barn og unge?
Vi har gleden av å invitere til faglig påfyll i lunsjen med Scott Rettberg, Professor i Digital kultur ved Universitetet i Bergen.

Rettberg vil med utgangspunkt i sin nye bok Electronic Literature (Polity 2018) gi innblikk i ulike sjangere innen elektronisk litteratur. Boka er den første helhetlige gjennomgangen den elektroniske litteraturens historie og de ulike sjangrene den har gitt opphav til. Eksempler på ‘poetic generators’ og ‘combinatory films’ blir vist. Elektronisk litteratur er et kunstfelt i utvikling, og Rettberg diskuterer hvilke muligheter som ligger i elektroniske litteraturopplevelser for barn og unge.

Nulltoleranse

Nulltoleranse

Nyhetbrev for musikknettverket

Nyhetbrev for musikknettverket