Søker Kulturbarn-kommuner

Søker Kulturbarn-kommuner

Kulturbarn 0-8 er tittelen på både et prosjekt og en konferanse som fokuserer på kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med de yngste barna.

For å intensivere satsninger på kunst og kultur til de minste barna, vil nå prosjektgruppa søke etter seks kommuner som ønsker å bli Kulturbarn-kommuner 2019-2020.

Under konferansen Kulturbarn 0-8 i oktober (se opptak her) ble det presentert en rekke kriterier for kommuner som ønsker å søke, som blant annet går på struktur, vilje, kunnskap og relevans, forpliktelse og erfaringsdeling.

En Kulturbarn-kommune vil få hjelp til å inngå samarbeid med aktuelle aktører, kompetanseheving gjennom nettverksgrupper og møte med profesjonelle utøvere. Prosjektgruppa i Kulturbarn vil tilby oppfølging av kommunene i prosjektperioden, bidra med kontaktnettverk og kompetanse og koordinere samlinger.

Informasjon om hvordan man søker, og hva som er søknadskriterier, tilgjengeliggjøres på mandag 10.des. 2018 www.kulturtanken.no, www.kulturskoleradet.no og http://kunstkultursenteret.no

Søknadsfristen er tirsdag 13. februar 2019.

Planen er at de utvalgte seks kommunene i samarbeid med prosjektgruppa til Kulturbarn skal arrangere en regional nettverkssamling høsten 2019. I tillegg skal det driftes et nettverk for Kulturbarn, med tanke på ansatte i barnehager, kulturskoler og biblioteker, kulturarbeidere, og produsenter.

- Vi skal være en ressurs for alle som er opptatt av kunst, kultur og kreativitet og kompetanse for aldersgruppen 0 - 8 år, forteller Ragnhild Bøhle, prosjektleder for Kulturbarn-prosjektet i Kulturtanken. Høsten 2020 vil det bli avholdt en nasjonal konferanse til, der blant annet de seks Kulturbarn-kommunene skal dele sine erfaringer.


Konferanse

Over hundre deltagere fra over 40 kommuner deltok på en to dagers konferanse i Nydalen i oktober, med faglige innlegg og refleksjoner rundt kunst og kultur i barns liv, samt visninger av forestillinger for de yngste barna og workshops.

Utålmodige
I Jæløya-plattformen som skal danne grunnlag for regjeringens videre arbeid, står det under Kulturminister Trine Skei Grande sitt kapittel om kultur at det skal vurderes hvordan kulturtilbudet til barnehagebarn kan forbedres nasjonalt.

Men i prosjektet Kulturbarn 0-8 er man utålmodige, forteller Bøhle, og sier at de nå vil gå i gang med å kartlegge kulturtilbudet til de minste hos alle landets kommuner.

- I dag er det ingen nasjonal koordinering av kunst og kultur til de yngste barna, og det er opp til kommunene selv å prioritere og sette i gang ordninger lokalt. Vi har faktisk ingen oversikt over alle tilbudene til denne målgruppen som finnes lokalt, så det må vi nå skaffe oss.

Bøhle påpeker også at de vet at det finnes en del gode ordninger rundt i landet, som for eksempel at Trondheim har hatt en barnehagesekk i over ti år. Også Bergen, Porsgrunn og Tolga er eksempler på kommuner som har hatt et tilbud til barnehagene. Nå har Oslo kommune også bevilget midler og ressurser for å sette i gang et tilbud til barnehagene.

Lurer du på noe vedrørende prosjektet? Ta kontakt med prosjektleder i Kulturtanken, Ragnhild Bøhle rb@kulturtanken.no

Inviterer til samarbeid

Inviterer til samarbeid

Punkpopfeministene

Punkpopfeministene