Søker Kulturbarn-kommuner

Søker Kulturbarn-kommuner

Har din kommune lyst til å satse på kunst- og kulturopplevelser for barn mellom 0-8 år? Kulturtanken, Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt senter for kunst- og kultur i opplæringen samarbeider om det nasjonale prosjektet «Kulturbarn 0-8 år». Prosjektet søker seks kommuner som vil bli «Kulturbarn-kommuner» og søknadsfristen er 13. februar 2019.

Mål for prosjektet
Prosjektets overordnede mål er å oppnå samarbeid innad i kommunene og finne måter å bruke den kunst- og kulturfaglige kompetansen på tvers av institusjonene. På denne måten kan man sammen bidra til både økt kvalitet og omfang av barns møte med kunst og kultur. Barnehager, småskoletrinn, og kulturskoler kan søke deltagelse for utvikling av ulike lokale samarbeidsmodeller i sine kommuner.

Prosjektet ønsker å bidra til økt forståelse og engasjement rundt kunnskapen om effekten av kunst og kultur tilknyttet folkehelse og livsmestring. Vi ønsker erfaringer fra ulike samarbeidsmodeller som utvikles i kommunene, og håper dette kan inspirere andre kommuner. Prosjektet henvender seg til ledere og personalet som arbeider med denne aldersgruppen i kommunene.

Kriterier for å delta:

 • Danne en Kulturbarn-gruppe i kommunen med et medlem fra hver samarbeidspart

 • Minst en av samarbeidspartnerne skal være ny

 • Utnevne en kontaktperson som er prosjektansvarlig i den enkelte kommune

 • Delta på regionale nettverkssamlinger høsten 2019 med vekt på erfaringsdeling fra første år

 • Dokumentere prosessene som prosjektet legger opp til.

 • Forplikte seg til å delta gjennom hele prosjektperioden over 2 år

 • Vilje, kunnskap og relevans for dette prosjektet

 • Dele sine erfaringene ved prosjektets slutt på den nasjonale Kulturbarn - konferansen høsten 2020


Hva oppnår man ved å delta?

 • Hjelp til å inngå samarbeid med aktuelle aktører i sin kommune

 • Kompetanseheving gjennom nettverksgrupper med hensyn til formidling av kunst og kultur til barn i alderen 0-8.

 • Møte med profesjonelle utøvere

 • Muligheter til samarbeid om kompetanseheving for personalgrupper


Hva skal prosjektgruppen bidra med?

Prosjektgruppen består av Elin Kvernmoen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, Kathrine Pedersen, rådgiver i Nasjonalt senter for kunst - og kultur i opplæringen og Ragnhild Bøhle, prosjektleder i Kulturtanken. Gruppen skal følge opp seks Kulturbarn- kommuner og sørge for fremdrift i det lokale utviklingsarbeidet i hele prosjektperioden 2019 og 2020. I tillegg skal prosjektgruppen koordinere regionale samlinger i samarbeid med Kulturbarn-kommunene høsten 2019.

Last ned søknadskjemaet over. Fyll inn, lagre dokumentet med kommunens navn og send PDF-filen til post@kulturtanken.no. Merk emnefeltet med “Kulturbarn-kommune”.

Søknadsfristen er 13. februar 2019.

Styringsgruppen i Kulturbarn 0-8 beslutter hvilke 6 kommuner som skal få innvilget sine søknader som Kulturbarn-kommuner på bakgrunn av prosjektgruppens anbefalinger. Styringsgruppen består av Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd, Kirsti Saxi, leder for Nasjonalt senter for kunst- og kultur i opplæringen og June Mariann Breivik, avdelingsdirektør i Kulturtanken.

Søkere underrettes om vedtak innen 1. mars 2019.

For spørsmål knyttet til Kulturbarn 0-8 år, kontakt prosjektleder Ragnhild Bøhle: rb@kulturtanken.no

Rimfrosten som brer seg utover landet

Rimfrosten som brer seg utover landet

Oppjusterte tall for direktekommuner

Oppjusterte tall for direktekommuner