Oppjusterte tall for direktekommuner

Oppjusterte tall for direktekommuner

I juni publiserte Kulturtanken «Den kulturelle skolesekken – Årsrapport 2017». I etterkant har vi mottatt reaksjoner fra enkelte tilskuddsmottakere på hvordan vi har presentert tallene over kunstmøter pr elev i 2017 (side 11 og 12 i rapporten).

Tallene som fremheves i rapportens hoveddel peker tilbake på hva den enkelte tilskuddsmottaker (kommune eller fylkeskommune) har levert av DKS-tilbud i 2017. Dette ser vi i ettertid har tatt oppmerksomhet fra en like viktig statistikk, som fremkommer i rapportens vedlegg, over hva elevene i kommunen eller fylkeskommunen mottok av DKS-tilbud totalt sett i året som gikk.

Spleiselag
Den kulturelle skolesekken er et stort spleiselag, målt i penger så vel som i innsats. Det samlede tilbudet elevene mottar leveres fra både kommune og fylkeskommune. I tillegg til de statlige spillemidlene som fordeles mellom kommunene og fylkeskommunene bidrar både kommuner og fylkeskommuner med egne midler til ordningen.

Tolv direktekommuner har ansvar for det samlede tilbudet til grunnskoleelevene i sin kommune. Fram til og med 2018 mottar elevene i direktekommuner like fullt musikkaktiviteter fra fylkeskommunen, i forlengelse av den tidligere skolekonsertordningen. Først fra 2019 vil det være aktuelt for direktekommuner å overta ansvaret også for dette tilbudet.

Fylkeskommunene har eneansvar for videregående skole, samt for en del av tilbudet til grunnskolen. I tillegg bidrar abonnementskommunene i hver fylkeskommune med en del av det totale tilbudet grunnskoleelevene får.

Kunstmøter pr elev totalt
Å regne kunstmøter pr elev levert av den enkelte tilskuddsmottaker viser derfor ikke det totale bildet over hva elevene i kommunen eller fylkeskommunen har mottatt av kunstmøter i 2017. At det nettopp er dette regnestykket som fremheves i rapporten gjør at enkelte tilskuddsmottakere opplever at fremstillingen av deres bidrag ikke stemmer med virkeligheten.

Dette ønsker vi i Kulturtanken nå å rette på, ved å publisere en egen, samlet oversikt over tallene for kunstmøter pr elev totalt, basert på summen av hva elevene i kommunen og i fylket (som geografisk enhet) har tatt del i. Vi beklager at en slik samlet oversikt ikke var med i første omgang.

Nedenfor er beregning for kunstmøter per elev i direktekommuner inkludert leveranser fra fylkeskommunen og Kulturtanken.

Kunstmøte pr elev i GS.png
Tabell dks rappport 2017.PNG
Søker Kulturbarn-kommuner

Søker Kulturbarn-kommuner

Inviterer til samarbeid

Inviterer til samarbeid