Portalpenger til Den kulturelle skolesekken

Portalpenger til Den kulturelle skolesekken

Den digitale portalen som skal gjøre forvaltningen av Den kulturelle skolesekken lettere for hele landet har fått 9,6 millioner i statlig støtte.

Kulturtanken har fått medfinansiering fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) til arbeidet med en ny, digital portal for hele ordningen Den kulturelle skolesekken. Pengene sikrer en solid digital fellesløsning for Den kulturelle skolesekken (DKS).

– Dette er svært gledelig, sier direktør i Kulturtanken, Lin Marie Holvik.  – Digitaliseringsprosjektet ny portal for Den kulturelle skolesekken er en profesjonell løsning på behov og ønsker utøvere, produsenter, tilretteleggere og andre aktører i Den kulturelle skolesekken landet rundt har hatt i mange år, forteller hun. – Medfinansieringen gjør at vi kan gjennomføre de ambisiøse planene, til beste for ordninga med kunst og kultur til barn og unge i skolen og for alle som jobber med den, i hele landet.   

Å forenkle byråkratiet
En felles søknadsfrist for Den kulturelle skolesekken. Ett sted å søke. En felles programbank. Bedre kommunikasjon med skoler, elever og lærere. Dette er noen av gevinstene hele ordningen Den kulturelle skolesekken vil nyte godt av når portalen er klar til lansering høsten 2019.

Samfunnsøkonomisk lønnsomt
I en samfunnsøkonomisk analyse gjennomført av Rambøll for Kulturtanken er det estimert at prosjektet vil ha spart inn 100 millioner i løpet av 10 år. Dette er en betydelig sum, og gjør at både arbeidet og ressursene i DKS vil kunne fokuseres sterkere på det ordningen handler om; kunst og kultur til barn og unge i skolen.

Les mer på Difis hjemmesider

Se også bloggsiden for portalprosjektet, https://prosjektblogg.dksportalen.no

 

Vi åpner dører til kunsten og fremtiden

Vi åpner dører til kunsten og fremtiden

Se video fra DKS-konferansen

Se video fra DKS-konferansen