Vi åpner dører til kunsten og fremtiden

Vi åpner dører til kunsten og fremtiden

Fornyelse - Samarbeid - Kvalitet
Kulturtankens strategi 2018 - 2020

Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge.

Gjennom DKS-ordningen skal Kulturtanken sikre at barn og unge får oppleve profesjonell kunst og kultur i skolen. DKS skal være en arena der barn og unge får utfordret sin kreativitet.

Våre kjerneoppgaver er god forvaltning, styrking av kvaliteten i DKS, koordinering av feltene kunst, kultur og skole samt å bidra til fornyelse av ordningen gjennom forskning og utvikling. Kulturtanken skal bidra til at Den kulturelle skolesekken viderefører og utvikler Norge til en ledende kunst- og kulturnasjon for barn og unge.

Kunst- og kulturopplevelser gjennom DKS skal gi barn og unge mulighet til å oppleve, skape, forløse og forvalte sine egne kreative evner. Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge skal bidra til en kontinuerlig fornyelse av tilbudet i skolesekken slik at det oppleves som relevant for elevene. Tilbudene skal forvalte, men også utfordre grunnleggende tradisjoner, skape en dypere forståelse av samtiden, og gi rom for å reflektere og bearbeide inntrykk.

Kunst- og kulturopplevelser gjennom DKS skal samtidig bidra til en felles forståelse mellom kultur- og opplæringssektoren. Skolen trenger kunsten og kulturen i sitt dannelsesoppdrag, og sammen med de praktiske og estetiske fagene bør DKS være det verktøyet skolen bruker for å samles om og engasjere til møte med det samtidige kunstfeltets muligheter.

Apper og spill for smarttelefon – Petr Svarovsky

Apper og spill for smarttelefon – Petr Svarovsky

Portalpenger til Den kulturelle skolesekken

Portalpenger til Den kulturelle skolesekken