Siste nytt om musikken i DKS

Siste nytt om musikken i DKS

Her er siste nytt og status på en rekke saker som angår musikkfeltet i Den kulturelle skolesekken.
 

Programbanken
Nå er omlag 140 programmer lagt inn i Programbanken. Vi har forandret litt på utseendet og forhåpentligvis gjort programbanken mer brukervennlig, slik at det skal være enkelt å finne videoer, bilder og den informasjonen man trenger om produksjonene. Vi har flere program som nå fortløpende blir lagt inn i programbanken.
NB! Programbanken er kun for de som jobber med administrasjon av DKS i fylker og kommuner. (For info om passord for pålogging, kontakt fagansvarlig for musikk i Kulturtanken, Morten Brenne).
http://programbanken.kulturtanken.no/


Programrådet
Det har vært pågang fra fylker om behovet for et programråd, og vi vil derfor avholde møter framover etter behov. Matias Hilmar Iversen i Kulturtanken vil inntil videre administrere programrådet. Rådets sammensetning og organisering vil offentliggjøres innen kort tid. Det er i dag noen innsendte program som venter på evaluering, men vi tar gjerne imot flere via Søknadsportalen - nye programmer til programrådet. Disse vil da publiseres i programbanken.
http://programbanken.kulturtanken.no/soknad/

Programrådet skal ha en kvalitetssikringsfunksjon for musikken i DKS. Hensikten er å gi produsentene en objektiv tilbakemelding som kan bidra positiv i forhold til programmets videre utvikling samt styrke fremtidig produksjonsarbeid. Rådet ønsker at tilbakemeldingene bidrar til økt programkvalitet, større faglig refleksjon og utvidet kompetanse i skolekonsertnettverket i tillegg til å skape nasjonale normer for hele skolekonsertordningen. Alle innsendte produksjoner vil få en skriftlig uttalelse med faglige råd til produsenten.

Rådet bruker «ønskekvistmodellen» for å styre evalueringsdialogen. Mer informasjon om ønskekvistmodellen og programevaluering er tilgjengelig på http://www.produksjonshandboka.no/kvalitetssikring/#topp-kvalitet

Forskningsrapport om skolekonsertene
På oppdrag fra tidligere Rikskonsertene har Telemarksforsking forsket på skolekonsertene i DKS Østfold og Akershus. Underveis ble landskapet endret, og rapporten måtte skifte fokus. Nå er rapporten "Regionalt spillerom. Organisering og kvalitet i skolekonserter i Østfold og Akershus" klar.
Les mer her

YAMsession
Årets YAMsession vil foregå 17.-19. oktober i Santiago de Compostela, Spania. Hvis dere har gode forslag til en produksjon som bør vises der, så ta kontakt med Morten Brenne på mb@kulturtanken.no  
Sjekk også linken for påmelding av deltakere.
https://www.yamsession.org


YAMAwards
Det er nå åpent for innsendelse av programmer til konkurransen for beste produksjon i tre kategorier. Kategoriene er Best Small Ensemble / Best Large Ensemble / Best Opera. Søknadsfrist 1. juni 2018.
http://yamawards.org


Marked for Musikk
Årets Marked for Musikk vil foregå 23. - 25. oktober i Larvik.
Nytt av året er at Kulturtanken i samarbeid med Mfo og MfM planlegger et todagers seminar for musikere. Info kommer, med påmeldingsfrist.
www.markedformusikk.no


To DKS-festivaler:

Spetakkel 2018
25. og 26. april arrangeres festivalen SPETAKKEL 2018 for elever fra 1. -7. trinn, i regi av DKS Sogn og Fjordane i samarbeid med Kulturtanken.
For mr info: http://skulesekken.no/produksjon/1056554

Rabalderfestivalen
2. - 4. mai arrangeres Rabalderfestivalen - en kulturfestival for alle barne- og ungdomsskoler i Mandal, i regi av DKS i Mandal kommune og Vest-Agder fylkeskommune i samarbeid med Kulturtanken.
http://vaf.ksys.no/pub/vaf/main/?aid=17521&cid=567


For spørsmål om musikkfeltet i DKS, kontakt fagansvarlig for musikk i Kulturtanken, Morten Brenne: mb@kulturtanken.no

Toppbilde:
Catharina Chen, fiolin,  «A violinist – space and the audience» (årets produksjon i YAMawards 2016) , 3.5.2016 Nidarosdomen.
Foto: Lars Opstad, Rikskonsertene  

 

 

Rabalder i Mandal

Rabalder i Mandal

Aktuelt i DKS

Aktuelt i DKS