Presentasjon av DKS-rapporten 2017

Presentasjon av DKS-rapporten 2017

Last ned årsrapporten for DKS her

Hvor mange møter med kunst og kultur får elevene gjennom ordningen Den kulturelle skolesekken? Hvor mange utøvere engasjeres i ordningen hvert år? Hvordan bruker landets fylker og kommuner de tildelte tippemidlene til aktiviteter i Den kulturelle skolesekken?

Alle landets fylker og kommuner skal rapportere sine aktiviteter i Den kulturelle skolesekken til Kulturtanken. DKS-rapport 2017 viser hvordan mottakere har brukt sine tilskudd av tippemidler i henhold til tilskuddsbrevet fra Kulturtanken.

Kulturtankens FoU-direktør Ståle Stenslie presenterer nøkkeltall, tendenser og statistikk fra Den kulturelle skolesekken, når han legger fram DKS-rapporten for 2017.

FØLG STRØMMINGEN HER TORSDAG 21. JUNI kl 12:00 - 12:30

#DKSrapport17

For spørsmål om rapporten: info@kulturtanken.no

For ytterligere informasjon og intervjuavtaler, se vårt presserom.

Kulturdebatt på Arendalsuka

Kulturdebatt på Arendalsuka

Samtaler om kunst i DKS

Samtaler om kunst i DKS