Kulturdebatt på Arendalsuka

Kulturdebatt på Arendalsuka

Denne uka er Arendal fylt til randen med politikere, journalister og lobbyister. Det debatteres fra morgen til kveld. Arendalsuka er en «årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.» 

Vi har sett nærmere på programmet og plukket ut noen av kulturdebattene vi vil anbefale. Mange av dem strømmes!
 

Kulturpolitikk: ideologi og praksis
Hvilken ideologi ligger til grunn for det enkelte partis kulturpolitikk? 
Og hva er målet med kulturpolitikken?
Hvem har ansvaret for kunsten i kulturpolitikken? Er det staten, kommunen, fagmiljøer, markedet eller enkeltmennesket?
Ulike ideologier gir ulike svar på disse spørsmålene, men hvordan skal ideologiene praktiseres? Vi spør politikerne.
Arrangør: Kunstnernettverket
Når: tirsdag 18:00 – 19:30
Les mer.


Hvem er best på kultur – kommunene eller staten?
Hvordan skal ansvar og oppgaver fordeles i framtidens kulturpolitikk?
Arrangør: Norsk kulturforum (NOKU), KS

Når: Onsdag 18:00 – 20:00
Les mer.
Debatten strømmes! https://www.youtube.com/watch?v=ULKmXKzCbwE


Dataspill er nåtidens kultur
75% av personer mellom 9 og 15 år spiller spill hver eneste dag. En stor del av dagens ungdomskultur innebærer å snakke om, se på, og spille dataspill. Vi inviterer til debatt med politikerne om hvordan vi kan sørge for at Norges største kulturinteresse er en god interesse: Hvordan skal vi sikre en trygg, inkluderende og utviklende spillkultur?
Arrangør: Hyperion
Når: fredag 12:00 – 13:00
Les mer.


Kulturen inn i en ny tid: politikk, verktøy og resultater
Arrangørforum og Balansekunst inviterer til panelsamtale og –debatt om politikk, verktøy og resultater i fremtidens musikkliv.  Den kommende kulturmeldingen, regionreformen samt likestilling og mangfold blir tema i denne debatten, som får et tungt politisk panel.
Arrangør: Arrangørforum og Balansekunst
Når: fredag: 12:00 – 14:00
Les mer.
Debatten strømmes https://www.facebook.com/events/600237817017380/


Kulturskolen: inkluderende arena eller talentfabrikk?
I en tid da inkludering er en stor utfordring på mange plan i samfunnet vårt, kan den kommunale kulturskolen spille en veldig viktig rolle som inkluderende arena og som viktig brikke i kommunens inkluderingsarbeid.
Samtidig er kulturskolen det viktige og riktige førstetrinnet i talentopplæring, det er her landets framtidige enere innen kunst og kultur bør ta sine første utdannelsessteg på vei mot «stjernene». Er dette to roller som kulturskolen kan håndtere? Og hvis ja: Hvordan gjøres dette på beste måte? Og hva bør statlige myndigheter bidra med for å få dette til?
Arrangør: Arendalsuka og Kulturskolerådet
Når: Fredag 14:00 – 15:00
Les mer.
Debatten strømmes: https://arendalsuka.no/live

Museumspedagogene møter Kulturtanken 22.08.2018

Museumspedagogene møter Kulturtanken 22.08.2018

Presentasjon av DKS-rapporten 2017

Presentasjon av DKS-rapporten 2017