Snart frist for utøvere

Snart frist for utøvere

Den kulturelle skolesekken er alltid på jakt etter kunstnere og profesjonelle utøvere som ønsker å formidle kunst og kultur til barn og unge.

Den kulturelle skolesekken (DKS) trenger utøvere på turné over hele landet. Er du som utøver interessert, må du melde inn din produksjon, ditt program eller din idé til det fylket eller den kommunen du ønsker å turnere i. Mange fylker og kommuner har fra denne høsten av frist for å melde inn den 1. oktober, men noen har frist allerede 1. september! Her finner du den komplette oversikten over når du senest må sende inn ditt programforslag: www.denkulturelleskolesekken.no/frister

HVA
Gjennom DKS-ordningen skal skoleelever i hele landet få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kultur innen alle de seks definerte kunst- og kulturuttrykkene i ordningen: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur, kulturarv.

HVEM
Det er et overordnet mål for DKS at elevene skal få møte profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet. Det enkelte fylke eller kommune kan ha særlige satsinger, det vil komme frem på deres egne sider. Oversikt finner du her på denkulturelleskolesekken.no/kontaktinfo

HVORDAN
Som utøver/kunstner må du sende ditt forslag til det eller de fylkene (eller kommunene) du ønsker å reise på turné i.

Fra 2019 vil det være en felles søkeportal og en felles innmeldingsfrist for hele landet. Da blir fristen for å melde inn forslaget ditt 1. oktober, uansett hvilket fylke eller hvilken kommune du henvender deg til. Følg bloggen om nettportalen for DKS her!
 

Ny frist for utøvere _bruk denne.jpg

 

Visste du at
..... Den kulturelle skolesekken er landets største arbeidsplass for utøvende kunstnere? I 2017 engasjerte ordningen i alt 4517 utøvere. Disse turnerte rundt i hele Norge med over 3000 produksjoner.

.....  Den kulturelle skolesekken er landets største kulturarena for skoleelever? Alle elever på alle skoler i Norge får møte profesjonell kunst og kultur gjennom DKS-ordningen, fra de starter i 1. klasse til de går ut av 3. klasse på videregående skole.

Kulturpenger fra EU til norsk scenekunst og det unge publikumet

Kulturpenger fra EU til norsk scenekunst og det unge publikumet

Museumspedagogene møter Kulturtanken 22.08.2018

Museumspedagogene møter Kulturtanken 22.08.2018