Hva skjer?

Hva skjer?

Her finner du oversikten over høstens konferanser og seminar i regi av Kulturtanken, og andre aktuelle DKS-arrangement.

Kulturtanken på Den norske filmfestivalen i Haugesund
På turné med film i DKS? Hva og hvordan? Mange norske filmskapere kjenner ikke til DKS-ordningen, eller vet hvordan film kan presenteres i DKS. Kulturtanken er derfor til stede på filmfestivalen for å informere om mulighetene for film i DKS.

Når: 22. august / kl. 14:30 - 16:00
Hvor: Haugesund, Scandic Maritim, i konferanserommet Salongene

Mer informasjon


Kulturtankens etikkseminar:
Kulturtanken vil fremover arrangere en seminarrekke med etiske problemstillinger knyttet til Den kulturelle skolesekken. Den første i rekken er: Vær varsom, utøver
Utøvere i DKS møter hver dag en rekke etiske utfordringer i møte med barn og unge i skolen. I det første seminaret om etikk i DKS løfter og belyser vi disse utfordringene.
Målgruppe: Utøvere, tilskuddsmottakere og kunstnerorganisasjoner

Når: 5. september / kl 12:30 - 15:30
Hvor: Kulturtanken, Nydalen, Oslo
Påmelding innen 31. august til kst@kulturtanken.no
Samarbeidspartnere: Scenekunstbruket og Østfold kulturutvikling

 

Workshop for performative kunstnere.
Forskningsprosjektet Skole og konsert – fra formidling til dialog (DiSko), inviterer performative kunstnere fra hele landet med erfaring fra praksis i Den kulturelle skolesekken – eller med ønske om å få slik erfaring – til en praktisk workshop.

Når: 11. – 12. september
Hvor: Kulturtanken, Nydalen, Oslo
Påmeldingsfrist 27. august
Mer informasjon
 

Musikerengasjementer
Forskningsprosjektet DiSko ønsker å engasjere fire musikere/musikergrupper. Prosjektet foregår på skoler, der musikergrupper skal samarbeide med lærere og klasser om musikalske produksjoner på en nyskapende og dialogorientert måte.

Søknadsfrist: 20. september
Stillingsutlysning


Konferanse om elevmedvirkning
Hva er god elevmedvirkning? Hva innebærer det å ha elevmedvirkning i programmering, produksjon, formidling og evaluering, og i hvilken grad ønsker elevene selv å medvirke? Dette er noen av spørsmålene som vil bli belyst på konferansen om elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken.

Når: 26. - 27. september
Hvor: Amalie Skram vgs, Bergen
Påmeldingsfrist 31.08
Program og påmelding


Konferansen Kulturbarn 0-8
Konferansen Kulturbarn 0-8 vil være en faglig arena og møteplass for lærere 1.-4. trinn, ansatte i barnehage og kulturskole, bibliotekansatte og kulturarbeidere, kunstprodusenter og alle andre som er opptatt av kunst, kultur for aldersgruppen 0–8 år.
Arrangør: Norsk kulturskoleråd, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen / Nord Universitetet og Kulturtanken.

Når: 17. - 18. oktober
Hvor: Kulturtanken, Nydalen, Oslo
Program og påmelding
 

Innspillseminar om kulturarv i Den kulturelle skolesekken
Målet med innspillseminaret er at aktører som er eller vil bli aktive innen kulturarv i Den kulturelle skolesekken (DKS) får spilt inn ønsker og ideer om feltet.
Seminaret skjer i regi av Kulturtanken, i samarbeid med DKS Oslo.

Tid: Mandag 22. oktober /  kl. 12:00-16:00
Sted: Kulturtanken, Nydalen, Oslo
Påmelding til ba@kulturtanken.no – meld fra ved påmelding om du vil holde innlegg (3 min.).Marked for Musikk
Marked for Musikk (MFM) er en nasjonal visningsarena for konserter rettet mot barn og unge, hvor arrangører fra kulturhus, festivaler, biblioteker og Den kulturelle skolesekken deltar.  I løpet av tre dager, kan man se, evaluere og finne konserter tilpasset unge publikummere. Marked for Musikk er også en kompetanse- og nettverksarena for alle som jobber med musikkformidling til denne målgruppa.

Når: 23. -25. oktober
Hvor: Larvik i Vestfold
Mer informasjon og påmelding

 

FOU-konferanse «Kvalitet i kunst og kultur til barn og unge»
Kulturtanken inviterer til konferanse med påfølgende workshop om kvalitet i kunst og kultur til barn og unge. Du kan delta på begge, eller på bare en av dagene.
Konferansen handler om Kvalitet i kunst og kultur til barn og unge, og det blir innlegg fra blant andre Ben Lee fra Shared Intelligence (England), Carl Stevens fra Arts Council England, Trine Bille fra Copenhagen Business School, Lisa Nagel (phd), Arild Raaheim fra Universitet i Bergen og Lisbet Skregelid (Universitetet i Agder).

Når: 8. og 9. november
Hvor: Kulturtanken, Nydalen, Oslo
Les mer her
 
Hold også av datoene for:
Marked for film, Lillehammer
6.- 8. november

Showbox scenekunstfestival for barn og unge, Oslo
3. - 8. desember


Hvis du vil ha en fin oversikt over arrangement, møter og konferanser, se Kulturtankens kalender.

Toppbilde:
Fra “Den onde rektor Svint og jakten på den tapte kunnskapen”, et nyskapende filmprosjekt der elevene medvirker. Presenteres på Elevmedvirkningskonferansen i september. Foto: Stian Eriksen

Vær varsom, utøver!

Vær varsom, utøver!

Videresender «drømmepasningen»

Videresender «drømmepasningen»