Konferanse om elevmedvirkning

Konferanse om elevmedvirkning

Hva er god elevmedvirkning? Hva innebærer det å ha elevmedvirkning i programmering, produksjon, formidling og evaluering, og i hvilken grad ønsker elevene selv å medvirke?

Dette er noen av spørsmålene som vil bli belyst og kanskje besvart på konferansen om elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken 26. - 27. september i Bergen, nærmere bestemt på Amalie Skram videregående skole.

Ingen ringere enn kulturminister Trine Skei Grande skal åpne konferansen, og Kulturtankens ungdomsråd har regi på deler av innholdet. Vi ba prosjektleder Linda Wahlmann Olsen om å fortelle litt mer om konferansens innhold.

Hvorfor er elevmedvirkning viktig i Den kulturelle skolesekken?
- Alle barn har rett til å si meningen sin og til å bli hørt i saker som angår dem. DKS-ordningen er til for at alle elever i norsk skole skal få møte profesjonell kunst og kultur i sin skolehverdag. Elevenes stemme i DKS er derfor viktig, og forankringen i skolen avhenger i stor grad av elevenes eierskap og engasjement for ordningen. Elevene skal, i henhold til mål for DKS-satsningen, inkluderes i ordningen som en sentral aktør og gis mulighet til medvirkning gjennom dialog, deltakelse og innflytelse.


Er det noe i programmet du gjerne vil trekke frem?
- At kulturministeren åpner konferansen gir jo et signal om at elevmedvirkning er et viktig tema. Gjennom konferansen ønsker vi å stimulere til videreutvikling av og nytenkning rundt elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken, og kanskje spesielt i forhold til digital kultur og teknologi, og vise bredden av elevmedvirkning gjennom å sette fokus på både programmering, produksjon, formidling og evaluering i DKS. Vi håper både å kunne inspirere og utfordre gjennom konferansens program.

Hvem er konferansen relevant for?
- Konferansen er relevant for alle som jobber med kunst og kultur for og med barn. Den er også relevant for skolefeltet, i kraft av at DKS foregår på skolens arena og i samspill med skolens læreplaner.


Mer informasjon og påmelding til konferansen her

Konferansen arrangeres av Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Kulturtanken.

Kulturtankens ungdomsråd vil være med i konferansens program.

Kulturtankens ungdomsråd vil være med i konferansens program.

 

 

 

Trommevirvler og torsketunger

Trommevirvler og torsketunger

Lynkomposisjon og urpremiere

Lynkomposisjon og urpremiere