Råd fra samiske produsenter, del 1

Råd fra samiske produsenter, del 1

I etterkant av konferansen Nasjonens stemmer - Samisk kunst og kultur i DKS, har vi intervjuet flere samiske produsenter for å høre hvordan de jobber, hvordan det samiske kunstfeltet ser ut i dag og om hvordan programmerere og produsenter i Den kulturelle skolesekken kan komme i kontakt med det samiske produksjonsmiljøet.

Først ut i denne serien er produsenten for knutepunktfestivalen Riddu Riđđu, som fant sted i Manndalen i Nord-Troms, 12.-15. juli 2018.

Alice Marie Jektevik (29),
fra Jektevik i Sør-Troms.

Produsent for Riddu Riđđu.


Foto: Raisa Porsanger

Sats ungt!
- Da jeg var yngre og Den kulturelle skolesekken kom på besøk var det bestandig stas når utøverne kanskje var litt eldre enn en selv, men fortsatt så unge at man kunne relatere seg til dem. Og unge samiske kunstnere lager ofte kunst som treffer de unge. Jeg tror det er viktig at man kan kjenne seg igjen i de menneskene som står på scenen, sier Jektevik.

Selv ble hun ikke kjent med sin samiske bakgrunn før hun ble 23 år.

- Da jeg var 22-23 år var jeg på kaffebesøk hos tante, og vi snakket om bunader når hun plutselig sier: Jeg har ikke brukt kofte siden jeg var barn. På den måten fikk jeg vite at familien vår er samisk. Bestefar hadde ganske mange vonde opplevelser som barn på grunn av at han var samisk, og valgte derfor å ikke videreføre den samiske kulturen til sine barn og barnebarn.

- Det er fryktelig mange som har det sånn, og veldig mange på min alder. Det er noe jeg føler er en stor del av Riddu Riđđu festivalen. Det er en møteplass hvor mange har på seg kofta for første gang, eller møter andre som også går gjennom det samme som deg, og det er viktig å vite at du ikke er alene i slike prosesser.


Riddu Riđđu - “Liten storm på kysten”
I 1991 snakket ungdom i Kåfjord om identitet og sine røtter. Hvorfor er det å være same forbundet med skam? Hvorfor blir ikke vår samiske bakgrunn snakket om? Gjennom musikk og kultur ønsket de å snu skam om til stolthet, og Riddu Riđđu festivalen ble dermed startet. Ungdommen som jobbet for festivalen ble flirt av, spytta på og helt øl over. Familier ble splittet fordi noen i familien vedkjente seg sitt samiske opphav, mens andre fornektet den. Men festivalen vokste i bredde og omfang, og fikk støtte og anerkjennelse fra lokale myndigheter, publikum og artister.

Jektevik var på Riddu for første gang i 2014, to år senere kom hun tilbake som frivillig og i 2017 var hun i staben. Nå jobber hun fulltid som produsent for en av de nordligste urfolksfestivalene i verden.

- Det har eskalert raskt, men det har vært en fin opplevelse å vokse inn i det samiske gjennom Riddu Riđđu festivalen, sier Jektevik. Og første gang hun selv programmerer for Riddu Riđđu festivalen vektlegger hun allsidighet.

– Programmet har mange samiske innslag, både tradisjonelle, nyskapende og en blanding av de to, i tillegg til innslag fra andre urbefolkninger i verden. Vi har valgt å prioritere bestillingsverk i år fordi vi ønsker å utvikle og servere noe som man ikke får andre steder, men også å utfordre artistene til å tenke nytt og være en skaperkraft. Ett av bestillingsverkene i år var Circumpolar Hip-Hop Collab, hvor syv rappere og en produsent fra urfolkssamfunn i det sirkumpolare området har gått sammen for å produsere en hardtslående og unik bestillingskonsert. I tillegg produserte også festivalen og Riddu Sessions: aindás, en flermedial hiphop-forestilling med politisk ladd innhold, av den samiske danseren Ánna-Katri Helander og to Māori-dansere fra New Zealand.

Hvordan jobber dere når dere skal programmere?
- Vi reiser veldig mye rundt for å undersøke og se på artister. Snakker med kontaktene våre i hele verden for å høre om hva som beveger seg i deres område for å se om de har noen tips til oss. Det gjelder å komme seg ut og være der ute og følge med. Starte tidlig, så man har mange følere ute hele tiden, men også å tørre å satse litt. Og så forsøker vi å tenke ut kule prosjekter og være kreativ.

Hvilke strømninger er det i det samiske kunstfeltet nå?
- Samisk kunst og kultur er i rivende utvikling, og får mer oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Det ser man innen musikken med at samisk musikk spilles mer på norsk radio, men også i den samiske kunsten som blant annet har vært innom Documenta 14 og i år hadde en veldig profilert post på Festspillene i Nord-Norge. Flere får øynene opp for at samisk musikk kan være et moderne uttrykk og være ledende innen visse felt.

Er det noen spesielle temaer samiske kunstnere er opptatte av nå?
- Det er mye protest-kunst. Jeg tror den kunsten som slår aller best gjennom er kunsten der det ligger personlige følelser bak og et ekstremt personlig engasjement om å opplyse, gjøre oppmerksom og vise frem samiske saker. De kunstnerne som får mest oppmerksomhet er de kunstnerne som gjør seg sårbare eller tør løfte frem de vanskeligere sakene.

Har du noen råd til programmerere og produsenter i DKS om hvor de kan finne samiske produksjoner?
- Kom på Riddu festivalen! Det er helt klart et godt utgangspunkt å besøk de samiske festivalene, som er et av de største møtepunktene for det samiske folket. Det finnes flere festivaler å velge mellom på sommeren, og et par på vinteren også. Men man burde også reise og bevege seg i de nordligste fylkene mer enn det man gjør, og sette seg inn i samisk kulturliv og gjøre god research så man kan presentere musikere og artister som er aktuelle, og som kanskje er unge og inspirerende i Den kulturelle skolesekken. Det er først og fremst barn og unge man skal treffe. Jeg anbefaler dere å tenke ungt formidlingsmessig.

Kan de som jobber med programmering til Den kulturelle skolesekken ta kontakt med deg, dersom de ønsker å få tips om unge, samiske utøvere?
- Klart! De kan ringe meg eller sende en e-post, men det aller beste er å komme hit og oppleve det selv. Vi får ofte mail fra diverse organisasjoner, politikere og kommuner som spør om tips til hvem som kan passe til forskjellige arrangementer. Og det har vi! Det er en del av det å være en samisk festival, å kunne tipse om gode samiske kunstnere som kan passe til andre arrangementer, avslutter Jektevik

Her kan du se bilder fra årets festival. 

Les også rådene fra produsenten Ellen Berit Dalbakk.

DKS, uansett hvor du bor

DKS, uansett hvor du bor

Trommevirvler og torsketunger

Trommevirvler og torsketunger