Nye fagansvarlige i Kulturtanken

Nye fagansvarlige i Kulturtanken

Kulturtanken har fagansvarlige for alle de seks definerte kunst- og kulturuttrykkene i Den kulturelle skolesekken: musikk, film, litteratur, kulturarv, scenekunst og visuell kunst. Etter interne omrokkeringer har film og scenekunst nå fått nye fagansvarlige.

Harry Guttormsen tar over fagansvaret for film etter Iram Haq, som etter en enorm suksess med sin film "Hva vil folk si", har gått ut i 80% permisjon og fratrer stillingen som fagansvarlig . Guttormsen har tilbakelagt ett år i Kulturtanken som ansvarlig for scenekunstfeltet, men har også en svært lang fartstid fra norsk filmbransje. Ragnhild Tronstad tar over fagansvaret for scenekunst, etter en periode i Kulturtankens FoU-avdeling, med blant annet prosjektansvar for DKS-rapporten 2017. Med sin teatervitenskapelige forskerbakgrunn har Tronstad lang erfaring med og omfattende kjennskap til scenekunstfeltet. Iram Haq skal fremdeles være tilknyttet Kulturtanken, og bidra med sin store kunnskap i andre prosjekter fremover.

Her kan du bli litt mer kjent med Harry Guttormsen og Ragnhild Tronstad, og hvilke tanker de har om henholdsvis scenekunst og filmfeltet i DKS, og veien videre.

Ragnhild Tronstad, ny fagansvarlig for scenekunst i Kulturtanken. Foto: Lars Opstad

Ragnhild Tronstad, ny fagansvarlig for scenekunst i Kulturtanken. Foto: Lars Opstad

RAGNHILD TRONSTAD

Fortell litt om din bakgrunn som er relevant for stillingen som fagansvarlig for scenekunst.
Som helt fersk student ramlet jeg inn på Institutt for teatervitenskap ved Universitetet i Bergen: Et vellykket skudd i blinde som ble definerende for hele studieløpet mitt. Etter magistergrad i teatervitenskap tok jeg en tverrestetisk doktorgrad innenfor teater, estetikk og nye medier ved Universitetet i Oslo. Jeg har vært professor II i drama- og teaterkommunikasjon ved OsloMet – storbyuniversitetet, og sittet tre år som jurymedlem i Heddajuryen. Årene i Heddajuryen var særlig lærerike med tanke på det å skulle vurdere kvalitet og relevans i scenekunstproduksjoner laget med en annen målgruppe for øyet enn den jeg tilhører selv – nemlig barn og unge. Oppfatningen min av hva som er viktig og riktig når det gjelder formidling av scenekunst til denne målgruppen er i stadig endring. Dette skyldes ikke minst at feltet selv er inne i en rivende utvikling. For eksempel ser vi for tiden en utstrakt eksperimentering med nye former og metoder for publikumsdeltakelse. Mye scenekunst for barn og unge holder dessuten svært høy kunstnerisk kvalitet. Vi er heldige som har et mangfold av scenekunstutdanninger hvor det produseres kunstnerisk spisskompetanse innenfor et bredt spekter av ulike sceniske uttrykk.

Hvilke ambisjoner har du, og muligheter ser du for scenekunstfeltet i DKS?
Jeg er opptatt av at DKS skal reflektere et kunstnerisk nivå på høyde med det ypperste innen samtidens scenekunst. Da er det viktig å tilrettelegge for at disse produksjonene blir tilgjengelige for DKS. Samtidig er DKS en ordning som skal ivareta en rekke hensyn og behov. Siden kvalitetsbegrepet på ingen måte er entydig er det en sentral oppgave for Kulturtanken å identifisere og artikulere ulike kvalitetsperspektiver som er aktuelle i DKS-sammenheng, og som bidrar til å ivareta et kunstnerisk mangfold innenfor ordningen. Slik kan vi bidra til å verdsette og bevare det viktige mangfoldet.

Hva er det første du vil ta fatt på i din nye stilling?
Aller først skal jeg skrive ferdig en forskningsartikkel om kvalitetsvurderinger av scenekunst for barn og unge, og delta i et panel på Sand-festivalen om formidling av scenekunst i barnehagene. Rapporter og årsprogram som er meldt inn til Kulturtanken fra fylker og kommuner gir et nyttig overblikk over alle de ulike produksjonene som tilbys under merkelappen «scenekunst» i DKS. Jeg gleder meg til å dykke ned i dette materialet og forsøke å få sett mest mulig av det som foregår. Å oppleve kunstmøtet sammen med elevene er utvilsomt det beste utgangspunktet for en omfattende forståelse av aktuelle problemstillinger, styrker og behov innenfor DKS.

 

Harry Guttormsen er ny fagansvarlig for film i Kulturtanken. Foto: Lars Opstad

Harry Guttormsen er ny fagansvarlig for film i Kulturtanken. Foto: Lars Opstad

HARRY GUTTORMSEN

Fortell litt om din bakgrunn som er relevant for stillingen som fagansvarlig for Film
Min aller første filmopplevelse var under den høyst lokale skolekinoen på Herre Skole, 7 år gammel. Vi var kanskje 50 elever i gymsalen og så Caprinos Askeladden og de gode hjelperne. Når Kongen åpnet badstudøra og fikk den siste vinteren midt i fleisen og rullet ut over jordet….da eksploderte jeg innvendig og en anarkist ble født. Som 13-åring så jeg Zeffirellis Romeo og Julie og var villig til å dø for kjærligheten.
Som voksen har jeg laget tre TV-filmer, jobbet i mange år som manuskonsulent (Norsk Filmutvikling), filmkonsulent (NFI, Norsk Filmfond, Viken Filmsenter, Filmkraft Rogaland), jurymedlem (Kosmorama, Amanda) og utviklingsprodusent (Motlys, NRK); fortsatt på leit etter den aller største filmopplevelsen.

Hvilke ambisjoner har du, og muligheter ser du for filmtfeltet i DKS?
Når jeg var syv år var det fortsatt ett år til vi kjøpte vår aller første TV. Dagens barn og unge lever med bilder og fiksjoner flimrende rundt i deres umiddelbare nærhet hele tiden - over og under pulten og bordet og dyna. Utfordringen i DKS er å gjenskape konsentrasjon rundt det helt fantastiske mediet som kjennetegnes av levende bilder som formidler en fortelling. Det usedvanlige med den digitale tilgjengeligheten er det mulighetsbildet som ligger i at barna selv blir medfortellere. Og nettopp derfor må vi hele tiden løfte fram opplevelsene av det sublime. Det som gjør filmen til noe mer enn et tematisk innlegg. Det vi kaller FilmKunsten.

Hva er det første du vil ta fatt på i din nye stilling?
Aller først (1) skal jeg reise til Tromsø og oppleve film sammen med et ungt publikum under TIFF Junior. Så skal jeg (2) til BIFF i Bergen og delta i en viktig samtale om filmformidling generelt men også spesielt for barn og unge. Dernest (3) vil jeg fortsette med å orientere meg i det mylderet av tilbud som ligger innmeldt i årets DKS-program for fylker og kommuner. (4) Kalle inn til DKS-film-samling, (5) kontakte film-utdanningene og (6) opprette en ressursgruppe for Film. Det er mange kloke folk der ute, og jeg gleder meg!

 

Kulturentusiasten

Kulturentusiasten

DKS, uansett hvor du bor

DKS, uansett hvor du bor