Call for papers!  Søker bidrag til konferanse.

Call for papers! Søker bidrag til konferanse.

OsloMet og Kulturtanken inviterer til konferanse 28. – 30. august 2019. Nå etterlyser vi forslag på innlegg til konferansen, eller «call for papers» som er den internasjonale benevnelsen. Konferansen Art in Education vil være en internasjonal konferanse om barns møter med kunst i skolen, med internasjonale forskere som hovedforedragsholdere (key note speakers).

Lise Lundh er stipendiat i Kulturtanken og en av prosjektlederne for konferansen. Sammen med professor Jan Sverre Knudsen ved OsloMet, har hun hånd om konferansens faglige innhold. Lundh forteller at det er få begrensninger på type forskning de ser etter.

- Vi ønsker at både kunstnerisk og pedagogisk forskning skal presenteres. Og vi imøteser bidrag både fra humaniora, samfunnsvitenskap og gjerne andre disipliner også, sier Lundh.

Art in education vil være en vitenskapelig konferanse med store internasjonale forskere, og har som målsetting å skape bredde i dialog og debatt.

- Vi stiller spørsmål ved hvor estetiske fag og kreativitet er, når den nye lærerutdanningen nå utvides til å bli femårig. Vi håper å være inspirerende og aktuell for alle som er opptatt av kunst og kreativitet for barn, forteller Lund, og lister opp noen hovedmålsettinger for konferansen:

- å sette kunst i skolen på dagsorden på en måte som gjenspeiler faglig bredde, erfaringsmessig innsikt og akademisk tyngde.

- å samle akademikere som jobber på feltet med utgangspunkt i ulike fag.

- å skape en arena for dialog på tvers av aktørblikk – for både praksisfelt og akademia og kunstnere

- å videreutvikle det gode samarbeidet mellom OsloMet og Kulturtanken, og se om vi kan samarbeide enda tettere om felles mål: å gi elevene gode kunstopplevelser og samtidig utvikle elevenes egen kreative praksis.

Frist for å sende inn sammendrag (abstract) på ca 500 ord er 18. februar. Det vil utgis et spesialnummer av det fagfellevurderte tidsskriftet: Nordic Journal of Art and Research (http://www.artandresearch.info) som vil publisere noen av bidragene som kommer inn til konferansen. Mer om utlysningen, innlevering og kontaktinfo kan du lese her:

https://www.oslomet.no/om/arrangement/art-in-education/call-for-papers-art-in-education

Lise Lundh, prosjektleder for Art in Education. Foto: Terje Skåre

Lise Lundh, prosjektleder for Art in Education.
Foto: Terje Skåre

Toppbilde er hentet fra visningen av “Møllens hemmelige liv”, en filmproduksjon fra Den kulturelle skolesekken i Akershus. Foto Lars Opstad.

Råd fra samiske produsenter, del 2

Råd fra samiske produsenter, del 2

Hjerneforskar til DKS-konferanse

Hjerneforskar til DKS-konferanse