Innspill til stortingsmeldinger

Innspill til stortingsmeldinger

Kunstnermelding på vei
Stortinget har bedt regjeringen om en egen kunstnermelding. Meldingen vil gå gjennom kunstnerpolitiske tiltak for å se hvordan disse treffer dagens kunstnerpraksis og kunstnerøkonomi. Meldingen vil også ha et særlig fokus på kunstens rolle i samfunnsutviklingen. Målsettingen er å danne et grunnlag til å utforme relevante tiltak for framtida. Meldingen skal etter planen legges fram i løpet av 2019. I arbeidet med kunstnermeldingen bes det om innspill fra kunstnermiljøene og fra dem som forholder seg til kunstnere.
Kulturtanken har sendt inn sitt innspill, og det kan du lese her.

Kulturdepartementet inviterer også kunstnere til å delta på innspillsverksted for kunstnermeldingen. Noen av spørsmålene som silles er disse:
Hva fremmer og hva hemmer deg i ditt kunstneriske virke?
Hva fungerer og hva kan bli bedre?
Hvordan kan regjeringen legge til rette for at du som kunstner kan få det enklere og forhåpentligvis øke inntektene dine?

I arbeidet med kunstnermeldingen ønsker kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande å møte kunstnere fra de ulike feltene i Stavanger, Moss, Tromsø, Trondheim og Bergen. Les mer her.


Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken
.
Regjeringen har startet arbeidet med ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken. Meldingen skal etter planen legges fram for Stortinget våren 2020.
Meldingen vil være grunnlag for en diskusjon i Stortinget om framtidens kulturminneforvaltning og dens betydning for samfunnet. Regjeringen ønsker å bruke meldingsarbeidet til å skape større oppmerksomheten og debatt om kulturminnepolitikken. Kulturminnepolitikken er en integrert del av en moderne klima- og miljøpolitikk og har betydning for hele samfunnet. Meldingen skal belyse hvordan kulturminner, kulturmiljøer og landskap er viktige ressurser for samfunnet i dag og hvordan de kan bidra framover, både i et miljømessig, kulturelt, sosialt og økonomisk perspektiv.
I meldingen vil regjeringen også legge fram forslag til nye nasjonale mål på kulturminnefeltet.

Les Kulturtankens innspill til meldingen her.

Fremmed i Akershus

Fremmed i Akershus

Kunst og kreativitet i fremtidens skole

Kunst og kreativitet i fremtidens skole