Hva skjer?

Hva skjer?

Her er en overikst over noen arrangement som Kulturtanken anbefaler i nærmeset fremtid:

24.- 26. april: Marked for scenekunst (Sandefjord)
Markedet for Scenekunst i Sandefjord (MFS) er en nasjonal arena for presentasjon, kjøp og salg av profesjonell scenekunst for barn og unge https://www.markedet.org/
Torsdag 25. arrangerer vi Kulturtankens Time kl. 09:00 der vi skal diskutere “Scenekunsten i samspill med fagfornyelsen. Hva slags innspill trenger fagfornyelsen fra oss for å gjøre fremtidens skole bedre rustet til å motta og verdsette scenekunst i DKS?”

Skjermbilde.jpg

2.- 3. mai: Formidlingseminaret 2019: Det ikke styrte (Oslo)
For tiende året på rad arrangerer Nasjonalmuseet seminar om formidling av kunst. I år er seminaret - med undertittel Det ikke styrte - om kunst, uforutsigbarhet og formidling i 2019, et samarbeid mellom KORO, Kunstnernes Hus, Kulturtanken og Nasjonalmuseet. Påmelding her.

plakat-liggende-2.jpg


8.-10. mai: NKUL - Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (Trondheim).
Torsdag kl. 14:45 - 15:30 deltar Kulturtanken med sesjonen: Hva skjer når litteraturen i Den kulturelle skolesekken blir virtuell?

20. -21. mai: Komma, visning for Litteratur (Lillehammer)
Med Komma ønsker vi å synliggjøre god litteratur og bidra til bedre spredning, større bredde og mangfold innen Den kulturelle skolesekken og i andre sammenhenger der det er ønske og behov for god formidling av litteratur.
Program og Påmelding

Skjermbilde_komma.jpg


25.-26. mai: MINIØYA (Oslo)
To dagers musikkfestival for barn: Sjekk Program
Kulturtanken vil være tilstede i forbindelse med BUSK - barn og Unges Stemmer - Kunst og kultur , for å snakke med barn på festivalen om kunst og kultur, og hente innspill til den kommende Barne og ungdomskulturmeldingen. Kom og besøk oss i BUSK-teltet!

Nasjonal dataspillstrategi 2020-2022

Nasjonal dataspillstrategi 2020-2022

Drar på turné for å lytte til barn og unge

Drar på turné for å lytte til barn og unge