Vi vil ha flere filmskapere med på laget!

Vi vil ha flere filmskapere med på laget!

Visste du at Den kulturelle skolesekken (DKS) er Norges største arbeidsplass for kunstnere?


Hva er DKS?

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sikrer at alle skoleelever i Norge hvert år får oppleve profesjonell kunst og kultur. Det formidles produksjoner innenfor film, visuell kunst, litteratur, kulturarv, scenekunst og musikk. Tilbudet er finansiert av tippemidler, med bidrag fra landets fylker og kommuner.


Hvordan søker til DKS?
Fra 1. september kan du melde inn din film eller workshop som forslag til DKS på www.denkulturelleskolesekken.no Fristen for å melde inn forslag er 1. oktober 2019


Hva er film i DKS?

Film i DKS kan ta mange former, som for eksempel:

Visning av film - (kortfilm, spillefilm, dokumentar) etterfulgt av samtaler om for eksempel filmens tematikk, virkemidler, manus, regi, osv.

Filmverksted – teoretisk og praktisk innføring i filmproduksjon.

Filmhistorie – visning og foredrag knyttet til filmhistorie og film som kunstform.

Ny teknologi - filmformidling knyttet til ny teknologi og nye formater.!


Hvem er du?
Profesjonell filmskaper, som har avklarte rettigheter til visning av film, kan alle melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken.


Hvem følger filmen på turné i DKS?

En film kan formidles av ulike fagfunksjoner, avhengig av hvilket fokus man velger i filmformidlingen. Formidleren kan være produsent, manusforfatter, regissør, skuespiller, klipper, animatør, filmfotograf, osv.


Hvordan fungere det?

Du melder inn din film eller filmformidlingsprosjekt til den nye DKS-portalen. Den vil du finne på www.denkulturelleskolesekken.no 1. september 2019. Fristen for å melde inn forslag er 1. oktober. Forslaget ditt vil så bli vurdert av filmansvarlige i de ulike fylkene/områdene du har valgt, sammen med deres programråd. Du får deretter tilbakemelding på om ditt forslag er valgt eller ikke.

For mer informasjon, ta kontakt med filmansvarlige i DKS i fylkene, eller direkte med avdelingsdirektør i Kulturtanken, Ståle Stenslie (stahl@kulturtanken.no) for veiledning videre.

Snyltefestivalen ØYEPÅ

Snyltefestivalen ØYEPÅ

Bilder, innlegg og refleksjoner

Bilder, innlegg og refleksjoner