Samisk i Den kulturelle skolesekken

Samisk i Den kulturelle skolesekken

Samiske kunst- og kulturuttrykk skal være en integrert del av Den kulturelle skolesekken. Vi har som mål å øke tilfanget, og har derfor opprettet en egen ressursside for samisk kunst og kultur i DKS.

Er du produsent, programmerer eller utøver og trenger statistikk over samisk tilbud i DKS fra 2018, informasjon om hvem som driver festivaler, hvem som produserer samisk film, og hvem som lager scenekunst - sjekk nettsiden!

https://www.kulturtanken.no/samisk-i-dks

Her vil du blant annet finne statistikken over det samiske tilbudet i DKS. Årets DKS-rapport viser i likhet med fjorårets et relativt høyt antall samiske arrangementer, og at samiske kunstnere og produksjoner innenfor alle de seks kunstutrykkene er godt representert i DKS, men svært skjevt fordelt mellom regionene.

Les mer her https://www.kulturtanken.no/statisikk-og-rsrapporter-norsk

Ella Marie Hætta Isaksen fra Isak er blant utøveren som har vært på turné i Den kulturelle skolesekken i 2018.

Ella Marie Hætta Isaksen fra Isak er blant utøveren som har vært på turné i Den kulturelle skolesekken i 2018.

Bente Aster, fagansvarlig for kulturarv i Kulturtanken, er prosjektleder for samisk satsing i Kulturtanken. Les om prosjektet her https://www.kulturtanken.no/om-prosjektet

Dataspill i DKS?

Dataspill i DKS?

Landets mest unike kunst- og kulturordning

Landets mest unike kunst- og kulturordning