Send inn dine innspill!

Send inn dine innspill!

Hvordan kan dataspill se ut i Den kulturelle skolesekken? Har du innspill og ideer? Da ønsker vi å høre fra deg! 17. september 2019 arrangerer Kulturtanken konferansen «Spilltanken: Hvordan ville dataspill sett ut i Den kulturelle skolesekken.»

Du er invitert til å sende skriftlige innspill og tanker på hvilken plass dataspill kan ha i denne unike ordningen. Du får muligheten til å være med på å forme dataspill sin rolle som kunst- og kulturuttrykk for barn og unge. Vi håper så mange som mulig ønsker å bidra!

Innleggene vil bli lagt ut på vår nettside, og vi vil invitere noen utvalgte til å presentere sine innspill på konferansen. Kanskje blir det deg?

Bidrag kan sendes til post@kulturtanken.no.

Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens sin kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og har blitt utvidet til å også inkludere videregående skoler. Dette betyr at alle elever fra 1.-10. trinn på grunnskolen, og fra 1.-3. trinn på videregående. Ideen din kan altså nå svært bredt!

Program for Spilltanken

Program for Spilltanken

Spilltanken – dataspill i DKS?

Spilltanken – dataspill i DKS?