Sommerhilsen fra direktøren

Sommerhilsen fra direktøren

Kjære samarbeidspartnere!

Ferien er like om hjørnet. Utenfor mitt vindu skinner sola i dag, og på alle mine reiser rundt om i landet dette halvåret, har jeg sett sol, entusiasme og arbeidsglede overalt hvor jeg har vært. Det står stor respekt av den jobben som gjøres for barn og unge, kunst og kultur av dere alle, og jeg vil benytte anledningen til å takke dere for et konstruktivt og godt samarbeid.

Etter to år med dyptpløyende arbeid med rapportering, kvalitetssikring av tallmateriale og grundige analyser, har vi nå mye kunnskap om ordningen vi sammen forvalter. Og for et fantastisk spleiselag Den kulturelle skolesekken er! Over en halv milliard kroner. Årlig. Det er bare å ta av seg hatten for slike tall. Knapt noen kan vel konkurrere med dette. Vi ser at fylker og kommuner matcher innsatsen til staten. Det gjør meg spesielt motivert til å jobbe sammen med både Kultur- og Kunnskapsdepartementet for å få til enda større statlige tildelinger. Fordi elevene fortjener det. 3500 utøvere landet rundt har oppdrag for DKS, og de møtte i 2018 over 800 000 elever. 2,6 millioner kunstmøter. Og mange av dem med helt nye produksjoner. Dette er fantastisk. La oss ha som mål sammen at dette tallet skal øke i fremtiden.

Skolen jobber med fagfornyelsen, og vi venter i spenning og glede på hvordan de praktiske og estetiske fagene utvikler seg. Kulturtanken har levert sine høringsinnspill, og løftet frem DKS-ordning som en viktig del av skolen. Vi jobber også med utdanningsinstitusjonene, slik mange av dere der ute også gjør. Det er bra. Vi må sammen gjøre ordningen kjent og ikke minst kjær for hele landet. Derfor jobber vi mye med å kommunisere ut det gode arbeidet som gjøres i hele landet, og tiltak Kulturtanken iverksetter.

Og ikke minst jobber vi sammen med hele landet for å høre barn og unges stemmer i forbindelse med den kommende Barne- og ungdomskulturmeldingen. Og barn har meninger, det er helt sikkert! Derfor er vi også spesielt glade for at våre to departement i økende grad involverer oss i et utvidet oppdrag knyttet til hele barne- ungdom og frivillighetsfeltet. Kunnskapsgrunnlag for politikkutforming for fremtiden er noe vi ser på med stor glede å kunne være med å by på.

Så det er mye å glede seg til høsten. Jeg ser spesielt fram til offentliggjøring av Kvalitetsrapporten om DKS, som vår forsker Gustav Pedersen har jobbet med hele dette året, og ikke minst lansering av ny DKS-portal sammen med Kultur og likestillingsminister Trine Skei Grande. Vi har også flere spennende prosjekt på gang sammen med dere, et av dem er å sette dataspill på dagsorden med en oppstartkonferanse den 17.september. Jeg håper vi sees der, for sammen å lære og videreutvikle DKS som den fantastiske ordningen den er.

Men først ønsker jeg alle dere god sommer!

Lin Marie

Kunst- og kulturengasjerte ungdommer

Kunst- og kulturengasjerte ungdommer

Den kulturelle skolesekken får ny portal

Den kulturelle skolesekken får ny portal