Programforslag til samisk innhold i DKS?

Programforslag til samisk innhold i DKS?

Over 1 500 ganger ble ulike samiske produksjoner vist i Den kulturelle skolesekken i fjor, noe som også er en økning sammenlignet med året før. Likevel, nå håper vi på enda flere samiske programforslag!

Samisk innhold er allerede en integrert del av DKS. Tall viser riktignok at samiske aktiviteter og arrangementer er skjevt fordelt mellom regionene, og vi håper dermed på en jevnere fordeling med årene. Gjennom slike opplevelser og erfaringer vil et stort antall barn og unge, uavhengig av geografisk tilhørighet, få kjennskap til og innsikt i samisk kunst og kultur.

Dette er en viktig del av landets historie, som det også står nevnt i læreplanen, i punkt 1.2 om identitet og kulturelt mangfold, i norsk skole:

Den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge. (...) Gjennom opplæringen skal elevene få innsikt i det samiske urfolkets historie, kultur, samfunnsliv og rettigheter. Elevene skal lære om mangfold og variasjon innenfor samisk kultur og samfunnsliv.

Sitter du inne med en god idé for hvordan samisk innhold kan presenteres i DKS? I fjor hadde nær 70 000 elever glede av å oppleve samiske produksjoner, men vi ønsker å nå ut til enda flere! Du er hjertelig velkommen til å bidra i landets mest unike kunst- og kulturordning!

Sjekk ut vår samiske ressursside, samt vår digitale brosjyre nederst i saken, for mer info!

– Stort å være noens første konsert

– Stort å være noens første konsert

Kunst- og kulturengasjerte ungdommer

Kunst- og kulturengasjerte ungdommer