Vil styrke praktiske og estetiske fag!

Vil styrke praktiske og estetiske fag!

Regjeringen vil styrke praktiske og estetiske fag og arbeidsformer i barnehagen, i skolen og i lærerutdanningen, står det i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartemenetet og Kulturdepartementet, som nå legger fremfrem strategien Skaperglede, engasjement og utforskertrang –Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning.

– Vi legge til rette for mer praktisk læring i fagene musikk, kunst og håndverk, kroppsøving, og mat og helse. Vi vil stimulere kreative læringsformer, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande sier følgende:

– De praktisk estetiske fagene har en viktig plass i skolen, fordi kunsten har egenverdi og elever skal få oppleve og delta i kunst- og kulturaktiviteter. Gjennom praktiske og estetiske fag lærer elevene ulike måter å uttrykke seg på, og å reflektere over det samfunnet de lever.

Kulturtanken direktør, LIn Marie Holvik gleder seg over at det nå foreligger en strategi for de praktiske og estetiske fagene i skolen.

- Vi er mange som har etterlyst denne strategien, og det gleder meg at den nå er på plass. Vi skal lese strategien nøye og bruke anledningen til å diskutere den under konferansen Art in Education, sier sier Holvik, som selv utfordret Jan Tore Sanner i et avisinnlegg tidligere i år.

Under konferansen Art in Education – Building Partnerships with artists, schools, young people and communities, arrangert av OsloMet og Kulturtanken, inviteres det til åpen politisk debatt, der blant annet denne ferske strategien vil danne et bakteppe for diskusjonen.

Les stretegien Skaperglede engasjement og utforskertrang

Dataspill-pilot i DKS

Dataspill-pilot i DKS

BAFTA-prisvinner til Spilltanken

BAFTA-prisvinner til Spilltanken