Setter kunst i skolen på det internasjonale kartet

Setter kunst i skolen på det internasjonale kartet

I hvilken grad møter barn og unge kunst og kreative fag i skolen? Og hvordan kan samspillet mellom kunstmøter i Den kulturelle skolesekken og kunstpraksiser i undervisningen spille bedre sammen? OsloMet og Kulturtanken inviterer til en internasjonal konferanse om barns møter med kunst i skolen; Art in Education – Building Partnerships with Artists, Schools, Young People and Communities.

- Vi samler forskere, kunstnere og lærere fra internasjonale fagmiljø, og setter fokus på betydningen av kunst og kultur i skolen, og hvordan barn og unge utvikler seg gjennom egen kreativ praksis. Vi stiller også spørsmål ved hvor fokuset på estetiske fag og kreativitet blir av, når den nye lærerutdanningen nå utvides til å bli femårig, sier Lise Lundh, prosjektleder for konferansen.

Målet med konferansen er å skape en tverrfaglig og tverrdisiplinær møteplass for akademia, kunstnere og praksisfeltet for kunstfagene i skolen.

Kunst og kultur i skolen forbedrer livet til elevene
Blant konferansens gjesteforelesere, er professor Pat Thomson fra Universityof Nottingham. Universitetet har de siste årene gjennomført et større forskningsarbeid i samarbeid med The Royal Shakespeare Company og Tate Gallery. Undersøkelsene involverer rundt tre tusen elever og viser at kunst og kultur i skolen forbedrer elevens evne til samarbeid og kritisk refleksjon, til å skaffe seg kunnskap og ferdigheter ved bruk av ulike formater og teknologier, og at de trives generelt bedre i skolen, enn elever som ikke har tilgang på kunst og estetiske fag.

En annen hovedforeleser er den prisbelønte forskeren Tia DeNora, professor ved Exeter Univeristy. DeNora er spesielt kjent for boka: «Music in Everyday Life»,  en etnografisk studie om betydninger av musikk for sosial struktur og menneskers handlinger. Blant hennes senere arbeid, er begrepet «Music asylums», der hun viser betydninger av musikk som grunnlag for fysiske og mentale «pusterom» med stor terapeutisk betydning.

Omfattende program
Konferansen vil huse et program som strekker seg over tre dager, og hvor over 70 individuelle presentasjoner er fordelt på 14 parallelle seminar. Med både et teoretisk og kunstnerisk fokus, danner vi utgangspunkt for både gode akademiske debatter, og erfaringsutveksling.

I tillegg vil vi presentere fire såkalte «rundebord» med høyt profilerte forskere som deltakere. Blant annet “Emotional competence through music engagement” med blandt andre Gro Trondalen, professor ved Norges Musikkhøyskole (NMH) og Torill Vist, professor ved  OsloMet.


Art in Educationer en internasjonal konferanse og konferansespråket er engelsk. Vi gleder oss til å ta imot deltakere fra bla England, USA, Portugal og Romania.

For program se:https://www.oslomet.no/om/arrangement/art-in-education 

Når: 28. - 30 august  
Hvor: Oslo Met, Pilestredet 42, Oslo 

Illustrasjon (toppbilde) Christian Fjeldbu

Spilltanken – dataspill i DKS?

Spilltanken – dataspill i DKS?

Nytt skoleår med kunst og kultur i skolesekken

Nytt skoleår med kunst og kultur i skolesekken