All in Samisk

SE VIDEO: Nasjonens stemmer

I jubileumsåret 2017 initierte Kulturtanken et prosjekt for å løfte samisk kunst og kultur i Den kulturelle skolesekken (DKS). Prosjektet går over tre år, og startet våren 2018 med konferansen «Nasjonens stemmer. Samisk kunst og kultur i DKS» på Sametinget i Karasjok. Konferansen var et samarbeid mellom kunst- og kulturaktører, fylker, kommuner, Sametinget og Kulturtanken.