All in Video

SE VIDEO: Nasjonens stemmer

I jubileumsåret 2017 initierte Kulturtanken et prosjekt for å løfte samisk kunst og kultur i Den kulturelle skolesekken (DKS). Prosjektet går over tre år, og startet våren 2018 med konferansen «Nasjonens stemmer. Samisk kunst og kultur i DKS» på Sametinget i Karasjok. Konferansen var et samarbeid mellom kunst- og kulturaktører, fylker, kommuner, Sametinget og Kulturtanken.

VR/AR i formidling av kunst til barn og unge

Hvordan påvirker vår digitale hverdag måtene vi ser og sanser kunst og kultur. Hvordan påvirker vår digitale hverdag måtene vi ser og sanser kunstopplevelser? Gjennom smarttelefoner og nettbrett har barn og unge tilegnet seg radikalt nye måter å oppleve verden på. Det digitale utfordrer og endrer måten vi møter og erfarer livet. Først ut om temaet er Kim Baumann Larsen, som denne fredagen legger frem sin rapport om "VR/AR i formidling av kunst til barn og unge".

Åpning av Kulturtanken 6. september

Er kunst og kultur viktig for fremtidens skole? Dette er et av spørsmålene som det skal reflekteres rundt når vi inviterer til den offisielle åpningen av Kulturtanken 6. september. Blant de inviterte gjestene er kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og statssekretær i Kulturdepartementet, Bård Folke Fredriksen.
NB! Arrangementet strømmes.