Hva skjer? Aktuelt i DKS

Hva skjer? Aktuelt i DKS

Fagsamtaler visuell kunst og scenekunst
Kulturtanken inviterer tilskuddsmottakere og tilstøtende aktører i DKS-nettverket til heldagssamtaler om fagområdene scenekunst og visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Lukket arrangement for påmeldte. Program her.
Når: Torsdag 7. juni
Hvor: Kulturtanken, Oslo

Film i DKS
- et møte mellom filmskapere og DKS-produsenter
Kulturtanken inviterer filmskapere og DKS-produsenter til et åpent møte i Grimstad kulturhus under Kortfilmfestivalen 2018. Vårt mål med møtet er å gjøre DKS-ordningen kjent, og skape en arena for filmskapere og DKS-produsenter. Ingen påmelding.
Les mer på Kortfilmfestivalens hjemmesider
Når: Torsdag 14. juni 2018 kl. 16.30- 17.30
Hvor: Grimstad kulturhus (sal Lille Hallvard), Storgata 22

DKS-rapporten 2017
Fredag 15. juni sender Kulturtanken DKS-rapporteringen fra 2017 til Kulturdepartementet. Rapporten blir da tilgjengelig på Kulturtankens nettsider.

Høringssvar
Kulturtanken har skrevet høringssvar til ekspertutvalgets rapport: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. Fristen for høringssvar var 9. mai 2018. 
Svaret kan du lese her.

Frister for utøvere i DKS
Fra 2019 blir fristen for å søke om opptak til turné i DKS 1. oktober for hele landet. Allerede fra høsten 2018 vil flere av fylkene og kommunene endre fristen til 1. oktober for å søke om å reise på turné i skoleåret 2018/2019.
Se hele oversikten her.

Debatt
Har du fått med deg debatten om visuell kunst i DKS? Fagansvarlig på feltet hos Kulturtanken, Kyrre Bjørkås, initierte debatten i Morgenbladet med kronikken "Den kulturelle Rimi-posen"; Ida Madsen Følling, nestleder i Norske Billedkunstnere, fulgte opp med "Ugler i Rimi-posen", og Bjørkås har det foreløpig siste tilsvaret, "Brudeferd i Rimi-posen".
Les alle innleggene her!  


HØSTENS SEMINAR OG KONFERANSER:

Etikkseminar
Kulturtanken setter i gang en seminarrekke om etiske problemstillinger knyttet til Den kulturelle skolesekken. Det første seminaret vil ta for seg utøvernes perspektiv.
I samarbeid med Østfold Kulturutvikling og Scenekunstbruket.
Når: Onsdag 5. september (halv dag)
Hvor: Kulturtanken, Oslo

Innspillsseminar om kulturarv i DKS
Les mer her
Når: Mandag 22. oktober
Hvor: Kulturtanken; Oslo

Konferanse om elevmedvirkning
Arrangører: Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Sogn & Fjordane fylkeskommune og Kulturtanken
Når: 26. - 27. september
Hvor: Amalie Skram videregående skole, Bergen


Kulturbarn 0-8
Kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med barn i aldersgruppen 0 – 8 år. Et samarbeid mellom Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen/Nord Universitet, Norsk kulturskoleråd og Kulturtanken.
Når: 17. -18. oktober
Hvor: Kulturtanken, Oslo

FOU-konferanse og kvalitetsworkshop
Kulturtanken inviterer til konferanse med påfølgende workshop om kvalitet i kunst og kultur til barn og unge.
Når: 8. og 9. november
Hvor: Kulturtanken, Oslo

    
Hold av datoene! Informasjon om program og påmelding kommer.
Følg med på www.kulturtanken/kalender for oppdateringer og nye arrangement!

Toppbilde: Bendik Giske. Foto: Florian Hetz

Ressursgrupper for kunstfeltene

Ressursgrupper for kunstfeltene

Doktor Nagels dilemma

Doktor Nagels dilemma