Museumspedagogene møter Kulturtanken 22.08.2018

Museumspedagogene møter Kulturtanken 22.08.2018

Program:

12.00 Velkommen v/Bente Aster. 

 12.15-12.30 Portalen v/Anders Tollefsen: Kulturtanken er i gang med utviklingen av et nytt digitalt system for DKS. Dette vil effektivisere ordningen, skape transparens og være ressursutnyttende.  

 12.30-12.45 Spm, svar og dialog om Portalen med Anders. 

 12.45-13.00 Kvalitetsprosjektet v/Gustav Jørgen Pettersen. Prosjekt for kvalitet og formidling er et treårig FoU-prosjekt som skal kartlegge, utvikle og styrke arbeid med kunstnerisk kvalitet innen vurdering, evaluering og formidling i Den kulturelle skolesekken.  

 13.00-13.15 Spm, svar og dialog om kvalitetsprosjektet med Gustav.  

 13.15-13.30 Prosjekt DKS - skole v/Matias Iversen: Kulturtanken skal jobbe for bedre samspill mellom tilbudet i DKS og skolens læreplaner gjennom tre prioriterte prosjekt: Prosjekt skoleleder, Prosjekt kulturkontakt og Prosjekt elevmedvirkning, forankret i det overordnede prosjektet Prosjekt DKS-skole. 

 13.30-13.45 Spm, svar og dialog med Matias. 

 13.45-14.00 Erfaringsdeling salen imellom, to-og-to-dialog, deling i plenum. 

 14.00 Vel hjem. 

 

Snart frist for utøvere

Snart frist for utøvere

Kulturdebatt på Arendalsuka

Kulturdebatt på Arendalsuka