Kykeliky 2017 – meld deg på!

Kykeliky 2017 – meld deg på!

Programmet for konferansen Kykeliky 2017 er klart! Konferansen er for alle som jobber med og er engasjert i kunst og kultur til barn null til åtte år. I år arrangeres konferansen i Stjørdal, og påmeldingsfrist er 1. mars.

Kykeliky 2017 arrangeres 4. og 5. april 2017. Arena for den fjerde Kykeliky-konferansen blir Scandic Hell, Stjørdal. 

Programmet forteller om bidragsytere som Gry Moursund, Eirik Raude, Lea Moxness, Blåstrå, Ulla Voss Gjesing med mange flere. Og programposter som "Hanegal", "Kaklekor", "Snushane", "Gullegget", "Ei fjør som blir til fem høns" og "Konsert i hønsegården". 

Kykeliky-konferansen er en møteplass for ansatte i barnehage, kulturskole, grunnskole og høyere utdanning, rektorer, styrere, kulturskoleeiere, skole- og barnehageeiere, forskere, politikere, kulturarbeidere, bibliotekansatte, studenter og alle som er engasjert i kunst og kultur for aldersgruppa fra null til åtte år.

Som Kykeliky-deltaker vil du

  • få høre erfaringer fra spennende kunst- og kulturprosjekt
  • bli oppdatert på aktuelle problemstillinger innenfor kunst, kultur og kreativitet for de yngste
  • få oppleve flotte kunstneriske innslag med barneperspektiv
  • få delta på praktiske verksteder som gir inspirasjon til eget arbeid
  • få kjennskap til gode samarbeidsmodeller for overføring til egen kommune

Konferansen er initiert av og blir arrangert av Norsk kulturskoleråd, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene). Samarbeidsparter i 2017 er Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Stjørdal kommune, Trondheim kommune og Musikk i Nord-Trøndelag.

Verdt å merke seg: Dagen før arrangementet, mandag 3. april, har Kykeliky-arrangørene holdt av billetter for interesserte deltakere til Riksteaterets forestilling "Bukkene Bruse på badeland" i Kimen kulturhus.

Bilde: Fra Kykeliky-konferansen i Bergen, 2016. Henning Waaler Kemp i produksjonen Plopp. Foto: Lars Opstad / Kulturtanken

STEPS trår inn på asylmottakene

STEPS trår inn på asylmottakene

Kunsten å samtale

Kunsten å samtale