All tagged Guro Sibeko

Formidlingens kunst

Hvordan går man i gang med en litteraturformidlingsproduksjon når utgangspunktet ikke er et litterært verk eller en bok? Vi har snakket med Guro Sibeko, som er i sluttfasen i arbeidet med å utvikle en litteraturproduksjon - eller forestilling om du vil - Framtid på flukt.