All in Forside

Nulltoleranse

Kulturtanken har sluttet seg til en nulltoleranse for seksuell trakassering på arbeidsplassen, og retningslinjer utarbeidet for kunst og kulturfeltet. Vi oppfordrer alle i DKS-ordningen til å gjøre det samme!