15.00: Nyproduksjon innen kulturarv: elevmedvirkning og samtidens teknologi. Kulturtanken skal speile det mangfoldige samfunnet. Dette er stikkord som vi ønsker at dere skal gå inn i gruppene med. 

· Kulturtanken vil se på kunstens plass i barns bruk av teknologi. Vi vil sette kunst, kultur og ny teknologi på dagsordenen i utviklingen av DKS, både i et elevperspektiv, og i et kunst- og formidlingsperspektiv.    
· Makten til å velge ‘riktig’ kulturarv. Hva skal vi verne? Hva skal vi turnere? 
· Målgruppemedvirkning: Hvordan kan elever bidra til å bedre tilbudet i DKS? 
· Relevante samarbeidspartnere og nettverk. 
· Samarbeid med skolesektoren.  

Hva er den ultimate kulturarvproduksjon? Hvem vil dere samarbeide med for å få til den? Museer, frivillige, materiell/immateriell kulturarv. 
Vi deler i fire grupper. Velg en gruppeleder som skal presentere etterpå. 

Tilgjengelige lokaler; studio 1, utenfor studio 1, møterom 2 og 3 ved kantina. 

Vær tilbake kl.15.45 til presentasjon. Hver gruppe får 3 min til presentasjon. Det refereres fra denne delen av gruppearbeidet, men vi legger vekt på at prosessen er like viktig.

 

Kontakt

Bente E. Aster
M +47 90 55 88 71
ba @ kulturtanken.no