visuell kunst I DKS

 

 

«Visuell kunst» i DKS rommer fagområdene billedkunst, arkitektur, design og kunsthåndverk, og de ca 800 årlige produksjonene tar alle tenkelige former: Kunstnermøter, museumsbesøk, visninger, atelierbesøk, performative verk, forelesninger og verksteder. Slik må det nesten være, for kunsten i DKS skal være like mangfoldig, grenseløs og ustyrlig som all annen kunst. Bare da, og med et godt formidlingsapparat i ryggen, kan den den utfolde seg for elevene og studentene i fremtidens skole.  

DKS-konferansen 2018 - her programdelen om visuell kunst:
Kyrre Bjørkås (Kulturtanken) innledning, og i samtale med Kristian Risan (Nordnorsk Kunstnersenter)

 

Hva gjør Fagansvarlig for Visuell kunst, Kyrre Bjørkås?

- Som fagansvarlig for visuell kunst har jeg ansvar for å ha direkte kontakt med de produserende enhetene i mitt fagområdet. Jeg skal sørge for å innhente og formidle oversikt over hva som foregår på nasjonalt nivå, og ikke minst sette inn avhjelpende tiltak og prosjekter der tilskuddsmottakerne eller Kulturtanken ser behov for det. 

Jeg sitter også som representant for de fagansvarlige i arbeidsgruppen for DKS-Portalen, og utvikler et prosjekt om anvendte kvalitetsforståelser i DKS-systemet i samarbeid med FoU. Som fagansvarlig er jeg også bindeledd mellom kunstnerorganisasjonene og ordningen. En av mine store ambisjoner i jobben er å åpne DKS mot kunstfeltet, heve ordningens kunstfaglige status, og å gi kunstfeltet større eierskap i DKS.  

Kontakt:
Kyrre Bjørkås
Fagansvarlig visuell kunst
kbj @kulturtanken.no