Den mangfaldige nynorsken

Velkomen til konferanse og samtalar om nynorsk i kunst- og kulturformidlinga til barn og unge, med framsyning av fleire nynorske nyproduksjonar!