Prosjekt kulturkontakter

Hvordan styrke kulturkontaktenes mandat og posisjon i skolen?