Tegning av en gymsal, med utklippsfigurer.

Prosjekt kulturkontakter

Hvordan styrke kulturkontaktenes mandat og posisjon i skolen?

Prosjekt kulturkontakter hadde som mål å styrke kulturkontaktenes mandat og posisjon i skolen. Lærerne som er kulturkontakter er viktige kilder til kunnskap om hvordan utvikling av produksjoner, formidling og eventuelt for- og etterarbeid kan forbedres.

Prosjektet innebar å kartlegge, tilgjengeliggjøre og utvikle samarbeidet mellom kulturkontaktrollen, lærerrollen, elevrollen i DKS-ordningen. Prosjektet bygget på tidligere informasjon og erfaringer som foregikk fortløpende i samarbeid med fylker og kommuner.

Gjennom å kartlegge hvem som tildeles kulturkontaktrollen, hvilke ansvars- og arbeidsoppgaver kulturkontakten har, hvilke kompetansetiltak som tilbys og hvilke ressurser og rammer som er tilknyttet rollen, ønsket vi å utvikle nye metoder og modeller for samarbeid.

Prosjektet hadde to hovedaktiviteter:

  • Forbedre informasjonsflyten om kulturkontaktrollen til lærerne. Ved å utvikle nye verktøyer, metoder og modeller for samarbeid, skal kommunikasjonslinjen fra DKS-planlegger, via kulturkontakten, til læreren bli best mulig.
  • Å utvikle konkrete forslag og anbefalinger til hvordan kulturkontaktens kompetanse og posisjon kan styrkes.

Samarbeidspartnere i Prosjekt kulturkontakter var Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nord universitet, Bærum kommune og Lørenskog kommune.

Beskrivelse av pilotprosjekter 2019–2020

DKS Viken har utarbeidet en Håndbok for kulturkontakter.

Last den ned (pdf) eller bla i den her: