Skip to main content
Bak kamera på direktestrømming av seminar.

Om Kulturtanken

Kulturtanken – Den kulturelle skulesekken Noreg er ein statleg fagetat for kunst og kultur til barn og unge.

Meir informasjon

Fakturainformasjon

Fakturaadresse:
Kulturtanken
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Kulturtanken er ei statleg verksemd. Frå 1.1.2012 er alle statlege verksemder pålagde å kreve elektronisk faktura i EHF-format, og kravet gjeld alle kjøp av varer og tenester.

Organisasjonsnummeret vårt, 974761114, er den elektroniske adressa.

Dersom du har spørsmål om elektronisk faktura eller korleis kome i gang, ta kontakt med Direktoratet for økonomistyring (som er fakturamottakaren til Kulturtanken) på e-postadressa elfak@dfo.no

Kontakt oss

Sentralbord

22 02 59 00 (kl 8-15)

Besøk oss

Gullhaug Torg 2, 0484 Oslo

Postadresse

Pb. 4261 Nydalen, N 0401 OSLO