Skip to main content
Bak kamera på direktestrømming av seminar.

Om Kulturtanken

Kulturtanken er ein statleg fagetat for kunst og kultur til barn og unge.

Kva vi gjer

En gruppe elever går etter en person kledd i kamuflasje

Tiltak for å auke samarbeid mellom kultur- og utdanningssektor

Gjennom ulike tiltak og prosjekt, arbeider Kulturtanken for å styrkje samarbeid mellom kulturfeltet og skulane.

En kvinne står på scenen foran en gruppe barn, og smiler til en jente som står foran henne.

Legg til rette for kunstmiljøa

Kulturtankens arbeid fokuserer på utvikling, nettverksbygging, rettleiing og inspirasjon for kunstnarar som ønskjer å engasjere seg i Den kulturelle skulesekken (DKS).

En mann med gitar sitter foran en sal med flere barn på første rad.

Forvaltning og rapportering

Kulturtanken forvaltar statlege midlar til DKS-ordninga og tilskotsordningar, og har ansvaret for oppfølginga.

Portrettbilde av Kulturtankens Ungdomsråd 2023/24

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet hjelper Kulturtanken med råd innan ungdomskultur, trendar og teknologi og samarbeid mellom skule, elevar og DKS.

Meir informasjon

Fakturainformasjon

Fakturaadresse:
Kulturtanken
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Kulturtanken er ei statleg verksemd. Frå 1.1.2012 er alle statlege verksemder pålagde å kreve elektronisk faktura i EHF-format, og kravet gjeld alle kjøp av varer og tenester.

Organisasjonsnummeret vårt, 974761114, er den elektroniske adressa.

Dersom du har spørsmål om elektronisk faktura eller korleis kome i gang, ta kontakt med Direktoratet for økonomistyring (som er fakturamottakaren til Kulturtanken) på e-postadressa elfak@dfo.no

Kontakt oss

Sentralbord

22 02 59 00 (kl 8-15)

Besøk oss

Gullhaug Torg 2B, 0484 Oslo

Postadresse

Pb. 4261 Nydalen, N 0401 OSLO