Skip to main content
Våre ansatte

Våre ansatte

Kulturtanken er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge, som ivaretar det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS).

Avdelinger: Enhet fagansvarlige DKS | Forskning og utvikling | Avdeling for skole og barne- og ungdomskultur | Organisasjon og forvaltning | Kommunikasjon og samfunnskontakt