Skip to main content
Kulturtankens lokaler ved Akerselva i Oslo.

Våre ansatte

Kulturtanken er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge, som ivaretar det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS).

Avdelinger og stabsenheter: Kunnskapsutvikling, kunst og skole | Organisasjon og forvaltning | Kommunikasjon og samfunnskontakt