Våre ansatte

Våre ansatte

Kulturtanken er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge, som ivaretar det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS).

Avdelinger: Enhet fagansvarlige DKS | Forskning og utvikling | Avdeling for skole og barne- og ungdomskultur | Organisasjon og forvaltning | Kommunikasjon og samfunnskontakt