Skip to main content
Kulturtankens lokaler ved Akerselva i Oslo.

Våre ansatte

Kulturtanken er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge, som ivaretar det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS).

Avdelinger og stabsenheter: Fagansvarlige DKS | Kunnskapsutvikling, kunst og skole |
Organisasjon og forvaltning | Kommunikasjon og samfunnskontakt