tre jenter står foran en fargerik vegg. De ser på hverandre og smiler.

Treårig krafttak for mangfold

Flere barn og unge skal få delta i et mangfold av lokale kulturaktiviteter.

Elever fra Holtet vgs. i Oslo foran den 30 meter lange veggen de var med å dekorere i anledning skolens SKUP-prosjekt.

Regjeringen vil se resultater: 

Regjeringen satser nå på å inkludere alle barn og unge i frivillig kulturliv og lanserer et treårig krafttak for mangfold. Kulturtanken får oppgaven med å lede prosjektet, som allerede er i gang.

Krafttaket skal bidra til at flere barn og unge får delta i et mangfold av lokale kulturaktiviteter.

En sentral del av oppdraget er å identifisere og samle kompetanseaktører på kulturfrivillighetsfeltet, løfte fram gode eksisterende prosjekter, bygge nettverk, og stimulere til erfaringsoverføring.

PILOTMIDLER FOR MANGFOLD

I prosjektperioden 2024 – 2026 vil det lyses ut prosjektmidler for å bidra til større inkludering og nye erfaringer. 

Første utlysning publiseres allerede i september. Her vil større prosjekter med langsiktig virkning og stor overføringsverdi prioriteres.

LØFTE FRAM GODE TILTAK

Har dere et nytt eller godt etablert tiltak for inkludering som dere ønsker å dele?

Skriv kort om følgende og send svarene til post@kulturtanken.no:

Hvem dere er og hvor dere er basert. Skriv også om når tiltaket startet, hva dere ser av resultater, hvilke grupper tiltaket spesielt retter seg mot, og hva som er målsettingene.

Nyttige lenker

Følg med på denne siden for oppdateringer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter fra Kulturtanken rett i innboksen!

Relevante artikler

en person er omkranset av fargerike skjerf og bilder

18 millioner for å styrke mangfold og medvirkning

Kultur- og likestillingsdepartementet har gitt Kulturtanken i oppdrag å følge opp to av tiltakene i regjeringens plan «Alle inkludert! Handlingsplan for like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter 2024–2026.»

Løfter barn og unges stemmer

I arbeidet med den nye handlingsplan for deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge har det vært essensielt å inkludere målgruppa.

Gruppebilde av ungdommene som deltok på innspillsmøte sammen med kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Handlingsplan for deltakelse: Lubna Jaffery mottok innspill fra ungdommer

Ungdomsrepresentanter fra hele landet deltar i arbeidet for å styrke barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter.